Statistikfrämjandets vårkonferens 2017

I samband med Statistikfrämjandets årsmöte i Lund den 23 mars 2017 hölls den traditionella vårkonferensen, denna gång med temat opinionsundersökningar. Tre föredragshållare var inbjudna: Patrick Sturgis (University of Southampton), Karin Nelson (Inizio) och Mikaela Järnbert (SCB).

Patrick Sturgis var välbekant för en del av åhörarna efter två tidigare besök på svenska konferenser. Han har lett en arbetsgrupp som granskat varför engelska prognosinstitut misslyckades med att förutsäga resultatet av parlamentsvalet 2015 och Brexit-omröstningen 2016. Den här gången tog han upp frågan om varför vi blir förvånade när institutens valprognoser visar sig felaktiga. Två eempel var det brittiska parlamentsvalet 2015 och det amerikanska presidentvalet 2016. Hans poäng var att vi egentligen har orealistiska förväntningar på valprognosers exakthet. Många svårigheter är förknippade med sådana prognoser. Förutom problemet att förutsäga de tillfrågades framtida beteende, så har vi det faktum att undersökningarna ofta är baserade på självrekryterade urval. Härtill kommer att när instituten presenterar sina resultat, så informerar de inte tillräckligt bra om resultatens osäkerhet och eventuella bias. Sturgis avslutade med en undran om det skulle gå att använda bootstrap-teknik för att beräkna osäkerhet hos resultat baserade på så kallade kvoturval.

Karin Nelson är ordförande i branschföreningen SMIF, samt undersökningsansvarig på företaget Inizio, som levererar undersökningsresultat, baserade på en självrekryterad panel, till Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Hon berättade om erfarenheter av samarbete med journalister samt om utmaningar på kvalitetsområdet inför det kommande svenska valåret 2018.

Mikaela Järnbert arbetar med SCB:s partisympatiundersökningar. Syftet med dessa undersökningar är inte att förutsäga valresultat utan i stället att två gånger per år kartlägga det politiska opinionsläget. Undersökningarna är baserade på sannolikhetsurval, fastän med reservationen att bortfallet nu uppgår till cirka femtio procent. Mikaela Järnbert redogjorde för det arbete som pågår med att göra presentationen ännu mer tydlig i fråga om produktionsprocess, skattningsmetoder och bortfallsredovisning.

Här är de tre presentationerna från vårt seminarierna:

Sturgis_Lund 2017

Inizio