Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i statistik

Den 4 december hölls Cramérsällskapets höstmöte på KTH i Stockholm med temat ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik”.

Ca 30 deltagare lyssnade på intressanta föredrag av professor Olle Häggström från Chalmers, professor Timo Koski från KTH samt Maria Karlsson, Umeå universitet och Cramérsällskapets styrelse. Under eftermiddagen gavs också möjlighet till erfarenhetsutbyte i form av smågruppsdiskussioner om hur man kan eller bör undervisa i kommunikation i statistikkurser.

Presentationer från mötet finns på Cramérsällskapets sida.

Medlemsmöte 19 november – Qvintensens framtid (OBS! nytt datum)

Statistikfrämjandets medlemstidning Qvintensen saknar just nu full bemanning på redaktionen. Posten som huvudredaktör står tom och vi i styrelsen försöker få fram kandidater till posten.
Vi vill därför passa på att diskutera form och innehåll i tidningen. Om du anser att medlemstidningen är viktig, ta din chans att påverka!

Tid: Torsdagen den 19 november klockan 16.30
Plats: SCB, Bullerbyn, Karlavägen 100, Stockholm
Websändning kommer att ske på Statistikfrämjandets Bambuserkanal.

Anmälan till klubbfram@gmail.com senast den 18 november.

Är du intresserad av att bli redaktör eller har du en idé om en person som skulle passa? Meddela i så fall detta till Främjandets ordförande John Öhrvik (john.ohrvik@ki.se)

Mer information och preliminär agenda.

Cramérsällskapets höstmöte, 4 december på KTH i Stockholm

Den 4 december kl 10-15 på KTH, Stockholm anordnar Cramérsällskapet ett höstmöte med temat ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik”. Programmet kommer att rymma flera inledningstalare och diskussioner om undervisning i etik och kommunikation m.m. Program annonseras senare.

Anmälan till mötet sker via e-post till Cramérsällskapets sekreterare på adress maria.karlsson@umu.se senast den 25 november.