Workshopar och seminarier

Workshopar och seminarier

Dokumentation och presentationer från workshopar och seminarier

2022-05-10 Kvalitetsseminariet 2022

 • Sebastian Lundmark, SOM-Institutet, Göteborgs universitet
 • Peter Esaiasson, Göteborgs universitet
 • Anton Landehag och Linnea Claesson, Demoskop
 • Björn Trolldal, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
 • Thomas Laitila, SCB och Örebro Universitet

2019-03-23 Surveyförenings Årskonferens Göteborg

2019-02-07 Kvalitetsseminariet 2019

 1. Lilli-Japec – SCB-referat från ”BigSurv18” i Barcelona
 2. Dan Hedlin Stockholms universitet – Statistical Paradises and Paradoxes in Big Data. Tankar om Xiao-Li Mengs artikel
 3. Thomas Laitila, Örebro universitet – Användning av nya datakällor i officiell statistikproduktion
 4. Fredrik Törn, Coop – Användning av survey- och beteendedata för att utveckla bättre affärer
 5. Gunnar Ehrnborg, Ericsson – Automatgenererad objektiv data – ett nödvändigt komplement till subjektiv market research
 6. Cecilia Ydremark, Tobii – Eye Tracking som underlag för marknadsföringsbeslut
 7. Tobias Sjöqvist, Odyssey – Nya spännande metoder där Odyssey kompletterar surveydata med andra typer av datakällor, beteende, spårning och Machine learning
 8. Sophie Hedestad, Meltwater –Från mängder av data online skapas underlag för strategier och beslut – genom exempelvis sociala medier och mätning av bl.a. attityder

2018-11-28 Frimisseminariet 2018

 1. Lars Lyberg, Inizio – Ett föränderligt surveylandskap
 2. Daniel Thorburn, SU – Är bayesianska metoder användbara?
 3. Anders Holmberg, Statistisk Sentralbyrå, Norge – Att finna och utforska transaktionsdata för statistikändamål
 4. Lars Lyberg, Inizio – Rapport från konferensen BigSurv18
 5. Nicklas Källebring, Ipsos – Instituten och riksdagsvalen 1944–2018

2018-02-15 Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar

 1. Marika Wenemark – Enkätmetodik med respondenten i fokus
 2. Dan Hedlin – Reflektioner med exempel på frågekonstruktion ur verkliga livet
 3. Lina Fjelkegård – Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät och intervjuundersökningar
 4. Toni Leonoff – 10 Tips to Create Surveys Like a Pro
 5. Åke Wissing – Modell för att få fram en fungerande enkät
 6. Johan Martinsson – Partisympatimätningar i Sverige
 7. Regina Vilkènas – Att mäta opinionen – hur följer SCB upp kvalitet och osäkerhet i PSU
 8. Toivo Sjörén – Opinionsundersökningar i ständig förändring – att förändra utan att förlora jämförbarhet
 9. David Ahlin – Nya vägar och fler datakällor – hur kan vi kombinera det nya med det etablerade
 10. Fredrik Furtenbach, Ekot Sveriges Radio
 11. Lars Truedsson
 12. Ulf Kristofferson, TV4 – Väljarbarometer

2017 Seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik

2016

Heldagsseminarium om webbpanelundersökningar

2015

2012

En statistisk undersökning: Från ax till limpa

2011

Registerbaserad statistik (tillsammans med FMS)
Frimis – aktuella metodfrågor för undersökare
Bortfall
Webbpanelundersökningar

2010

Väljarbarometrar (Stockholm)
Väljarbarometrar (Göteborg)

2009
Att lämna uppgifter – en viktig uppgift

2008
Statistik – Juridik – Etik
Att tänka på vid mätning och frågekonstruktion
Medlyssning – en del av ett kvalitetssäkringssystem i intervjuundersökningar

2007
Granskning och imputering
Att undersöka rörliga populationer (Workshop 28/3 2007)

2006
Blandade insamlingsmetoder (Workshop 30/11 2006)
Skolstatistik ur ett metodperspektiv (Workshop 21/9 2006)
Nya metoder i samband med kund- och marknadsundersökningar (Workshop 18/5 2006)
Carl-Erik Särndal: Femtio år av utveckling inom surveyteori och praktik (Workshop 22/2 2006)

2005
Analys av medicinska surveydata (Workshop 1/6 2005)
Kundundersökningar och kvalitetsmätningar (Workshop 7/4 2005)

2004
Brukar- och kundundersökningar (Workshop 11/11 2004)
Urval och estimation (Workshop 10/5 2004)
Uppgiftslämnarbörda för organisationer (Workshop 2/3 2004)

2003
Surveymetodik för folkhälsoundersökningar (Workshop 3/12 2003)
Vägtrafikundersökningar (Workshop 22/5 2003)
Bortfall (Workshop 1/4 2003)

2002
Telefonundersökningar (Workshop 14/11 2002)
Partisympatiundersökningar (Workshop 23/4 2002)
Frågekonstruktion och urvalsstorlek (Workshop 9/4 2002)
Datamining (Workshop 13/3 2002)

2001
Urvalsstorlek (Workshop 4/12 2001)
Frågekonstruktion (Workshop 6/11 2001)
Analysmetoder vid bortfall (Workshop 4/4 2001)
Bortfall (Workshop 14/3 2001)
Borfallsutveckling och bortfallsorsaker (Workshop 13/2 2001)