120302 – Workshop: En statistisk undersökning – från ax till limpa

Workshop den 2 mars i Stockholm
En statistisk undersökning: Från ax till limpa
Garnisonen, Stockholm

En statistisk undersökning innefattar ett stort antal steg, som tillsammans bildar en enhet. Seminariet avser att ge en bred översikt av dessa delar, men också genomföra en fördjupning inom några områden. En intressant dag utlovas! Seminariet riktar sig till alla som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med surveyundersökningar. För arrangemanget svarar Surveyföreningen.

Program