I media refereras ofta till statistiska undersökningar av olika slag. Ibland används statistiska facktermer vilka kan vara svåra att förstå för lekmän och en bred allmänhet. Vissa begrepp och termer är otvetydigt svåra att förstå och kan kräva flera års universitetsstudier för att till fullo förstå. För att ändå försöka bidra till en ökad förståelse för vissa vanliga termer och begrepp har Surveyföreningen tagit fram föreliggande ordlista. Val av ord som ingår är subjektivt och Surveyföreningen är öppen för att lägga till ord om så önskas.

Vill du ha ett förtydligande kring ett begrepp eller en term, eller vill att vi ska lägga till ytterligare termer, är du välkommen att kontakta Surveyföreningen.