Medlemsavgift och medlemsregister

Medlemsavier skickas ut till nuvarande medlemmar i maj varje år. Om du inte är medlem sedan tidigare men vill bli det, eller om du inte har fått någon epost med medlemsavin trots att du borde ha, vänligen skicka ett email till survey@statistikframjandet.se eller ta kontakt någon av styrelsemedlemmarna. Information för hur du betalar din medlemsavgift står i mailet med medlemsavin.

Dina uppgifter och medlemshistorik hanteras av Membit. För mer information om medlemssystem maila: survey@statistikframjandet.se eller sekreterare@statistikframjandet.se.

Det är avgiftsfritt att vara medlemmar i Surveyföreningen för nuvarande. Men för att vara medlem i Surveyföreningen måste man även vara medlem i Statistikfrämjandet.

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till survey@statistikframjandet.se, eller på annat sätt kontakta någon i styrelsen. Inkludera i ansökan: kontaktpersonens namn, e-postadress, kontaktadress samt om institutionen är medlem i Statistikfrämjandet eller ej. Medlemskap i Statistikfrämjandet är ett krav för att bli medlem i Surveyföreningen.  Du kan ansöka om medlemskap i Statistikfrämjandet och beviljas på Membit .

Föreningen samarrangerar gärna, tillsammans med andra organisationer, workshopar med ett för oss båda relevant tema.

Ert medlemskap utgör också ett stöd för föreningens verksamhet.