Bli medlem eller organisationmedlem

Medlemskap privatpersoner

Medlemsavier skickas ut till nuvarande medlemmar i maj varje år. Om du inte är medlem sedan tidigare men vill bli det, eller om du inte har fått något email med medlemsavin trots att du borde ha, vänligen skicka ett email till sekrsurey@gmail.com eller ta kontakt någon av styrelsemedlemmarna. Information för hur du betalar din medlemsavgift står i mailet med medlemsavin.

Dina uppgifter och medlemshistorik hanteras av Membit. För mer information om medlemssystem maila: sekrsurvey@gmail.com eller sekreterare@statistikframjandet.se. Medlemsavgiften är 75kr per person och år, och för att vara medlem i Surveyföreningen måste man även vara medlem i Statistikfrämjandet.

Organisationsmedlem

Organisationer, universitetsinstitutioner, företag och liknande kan bli institutionsmedlemmar efter beslut av föreningsstyrelsen och betalar en årsavgift på 500 kronor. Ett sådant medlemskap ger möjlighet att påverka föreningens aktiviteter samt berättigar till:

  • Medlemsrabatt (normalt 15%) för alla anställda på föreningens workshopar.
  • Information om föreningens aktiviteter via e-post.

Föreningen samarrangerar gärna, tillsammans med våra institutionsmedlemmar, workshopar med ett för oss båda relevant tema.

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till sekrsurvey@gmail.com, eller på annat sätt kontakta någon i styrelsen. Inkludera i ansökan: kontaktpersonens namn, e-postadress, kontaktadress samt om institutionen är medlem i Statistikfrämjandet eller ej. Medlemskap i Statistikfrämjandet är ett krav för att bli medlem i Surveyföreningen.  Du kan ansöka om medlemskap i Statistikfrämjandet och beviljas på Membit .

Ert medlemskap utgör också ett stöd för föreningens verksamhet.