Styrelse

Styrelse

Ordförande:
Åke Wissing (Wissing & Co.)

Sekreterare:
Åsa Greijer (Statisticon)

Kassör:
Natalia Ogorodnikova (SCB), nås via kassorsurvey@gmail.com

Webbansvarig: 
Yingfu Xie (SCB)

Övriga ledamöter:
Paul Fuehrer (Södertörns Högskola)
Johan Martinsson (SOM-institutet, Göteborgs Universitet)
Mats Nyfjäll (Statisticon)
Martin Hyllienmark (SCB och Stockholms Universitet)
Petter Ehn Wingårdh (SCB)


Hela styrelsen nås via sekrsurvey@gmail.com

VALBEREDNING:
Erik Berling (Demoskop)
Thomas Hvitfeldt (Brottsförebyggande Rådet)
En plats vakant

REVISORER:
Kain Nelson (Demoskop), revisor
Nicklas Pettersson (Handelshögskolan, Örebro Universitet), revisor
Michael Carlson (Statistiska Institutionen, Stockholms Universitet), revisorssuppleant