Är du intresserad av surveyområdet? Välkommen som medlem i Surveyföreningen!

Med ditt medlemskap stöder du föreningens verksamhet. Dessutom får du följande:

  • Möjlighet att påverka föreningens aktiviteter.
  • Reducerade deltagaravgifter för workshopar i föreningens regi.
  • Information i form av e-postutskick om arrangemang av surveystatistiskt intresse.
  • Medlemskap i Surveyföreningen är avgiftsfritt för närvarande (men medlemskap i Statistikfrämjandet är förenat med avgift).

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till sekrsurvey@gmail.com. Inkludera i ansökan: namn, e-postadress samt postadress.

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till sekrsurvey@gmail.com. Inkludera i ansökan: namn, e-postadress samt postadress.

Medlemskap i Surveyföreningen förutsätter att du är medlem i Statistikfrämjandet. Du anmäler dig som medlem i Statistikfrämjandet genom att fylla i anmälningsformuläret här: https://stat.memlist.se/register/tb7LkmN . Har du några frågor om medlemsregistret ber vi dig kontakta Statistikfrämjandets sekreterare (sekreterare@statistikframjandet.se).

Glöm inte att meddela ändring av adress om du flyttar eller byter e-postadress, så att du inte missar något nummer av Qvintensen eller något av våra e-postutskick.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!