Bortfallsrapporten

Bortfallsrapporten

Här kan Du ladda hem rapporten En standard för beräkning av bortfall. Rapporten presenterar och redogör för definitioner, koder och mått som används vid beräkning av bortfall.

Rapporten är framtagen av Gösta Forsman, Karin Dahmström, Jan Hörngren, Ulf Isander, Toivo Sjörén, Bengt Swensson och Åke Wissing.