Kontakta Surveyföreningen

Vill du bli medlem or har någon fråga eller synpunkter, kan du kontakta Suveryförening (Sekreteraren) via sekrsurvey (snabel-a) gmail.com.