Webbpanelrapporten

Webbpanelrapporten

Här kan Du ladda hem rapporten Kvalitet i webbpanelundersökningar. Rapporten utforskar vad webbpaneler kan användas till, i vilka fall man bör vara försiktig att använda sig av webbpaneler, samt föreslår ett antal mått som kan användas för att bedöma kvalitén på en webbpanel.

Rapporten är framtagen av Gösta Forsman, Jan Wretman, Karin Dahmström, Henrik Kronberg, Bengt Larsson, Åke Wissing, och Mats Nyfjäll.