Surveyföreningens Dalenius-talare från 2001

ÅrTalareTitel/beskrivning
2001Olle SjöströmTeori för statistikens praktik – tidig och senare surveyteori
2002 Hölls inget som kallades Daleniusföredrag
2003Lars LybergNon Sampling Errors
2004Carl-Gunnar JanssonMinnen av en tankspridd – Några minnen från surveyverksamhetens framväxt inom svensk samhällsvetenskaplig forskning
2005Jan WretmanMinnen och funderingar efter några decenniers vistelse i samplingteorins utkanter.
2006Bengt SwenssonMinnen och reflektioner
2007Gunnar KulldorffFör 50 år sedan: Det stora språnget i surveystatistik
2008 Inget årsmöte p.g.a. byte av räkenskapsår (årsmöten oktober 2007 och mars 2009)
2009Gösta ForsmanMinnen och reflektioner
2010Ulf JornerSampling in Sweden – något om bakgrunden till dagens surveymetodik
2011Anders ChristianssonFel i undersökningar med tonvikt på minnesfel – Minnen av surveyteorins utveckling under fyra decennier av en elev, vän och kollega till Tore Dalenius
2012Carl-Erik SärndalTore Dalenius insatser och inflytande i surveyvetenskap och praktik
2013Jan Wretman”Daleniusföredrag” (ingen separat rubrik)
2014 Ingen separat TD-talare
2015Åke WissingHur hade Tore reagerat på en ”snygg” webbpanel- undersökning
2016Rolf SundbergModellbaserad och randomiseringsbaserad inferens – två sidor av samma mynt
2017Per Gösta AnderssonSampling in Sweden: vad handlar Tore Dalenius avhandling från 1957 om?
2018Ingen separat TD-talare:  Tema Rätt eller Fel
2019Anders HolmbergAtt komplettera traditionella surveydata med data från okonventionella datakällor
2020Ingegerd JanssonNågot om teori och praktik på SCB – från Tores tid och framåt (inställt p.g.a. pandemi – presenterades 2021)
2021Ann-Marie FlygareIcke-slumpmässigt urval ur Tore Dalenius bidrag inom surveyområdet
2022Karin NelssonLybergkonferensen – I Tore Dalnius anda
2023Daniel Thorburn Statistik – Kvalitet eller kvantitet
2024Martin AxelsonTore Dalenius betydelse för SCB 2024(?)