Heldagsseminarium om webbpanelundersökningar

Surveyföreningen arrangerade torsdagen den 18e februari 2016 ett heldagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm. Seminariet var en uppföljning och fördjupning till det seminarium om kvalitet i webbpanelundersökningar som arrangerades av Surveyföreningen (en del av Svenska statistikfrämjandet) förra året.

Agendan för dagen var:

09:00   Samling och mingel

Bakgrund, nuläge och ett internationellt perspektiv

09:30 Arne Modig – FD i sociologi, opinionsanalytiker och grundare av Calmando Utbildning
Konferencier / Hälsade välkomna

09:35 Åke Wissing – Undersökningskonsult Wissing & Co och arrangör
Introduktion och bakgrund: ”Det var bättre för”. Men. Det är ännu bättre nu

09:45 Gösta Forsman – Professor em i statistik/Statisticon och ordförande i webbpanelkommittén
Rapporten Kvalitet i webbpanelundersökningar

10:00 Jörgen Brewitz – Processansvarig Statistiska centralbyrån (SCB)
Urvalsundersökningar – Vetenskapliga aspekter och internationella utblickar

10:40 Daniel Thorburn – Professor em i statistik
Tankar om urvalsfel och bortfallsfel vid webbenkäter – idéer till en totalmodell

10:50 Pär Rahm – Grundare av Brand Value Group och Sverigeansvarig för ESOMAR
ESOMAR:s syn på kvalitet i On-Line undersökningar och de förändrar krav på riktlinjer som ställs på leverantörer av paneldata

11:10 Mimmi Lagerquist – Ordförande i köparföreningen SMUF
Kvalitet i undersökningar ur köparens perspektiv

11:30 Fredrik Furtenbach – Politisk kommentator på Ekot/Sveriges Radio
Hur hanterar man undersökningsresultat som ansvarig för ett public serviceföretag

11:50 Lunch

Leverantörer, säljare, undersökningsföretag

13:00 Henrik Kronberg – Statistiker och panelansvarig på Norstat
Hur Norstat arbetar med panelkvalitet i panel.se

13:20 Nicklas Källebring
Pragmatism i en föränderlig tid

13:40 Karin Nelsson – Senior Rådgivare på Inizio Schibsted/Inizio
Panelen har nu varit verksam i snart två år. Vad har vi lärt oss?

14:00 Lauri Löfvebald – Global Head of Technology Sales på Cint
Cint – En teknikplattform för undersökningar

14:20 Kaffe och mingel

Köpare, användare

14:40 Fabian Wrede – Nordisk Research Manager på Google
Varför gör Google marknadsundersökningar – har de inte redan all data?

15:00 Martin Johansson – Researchansvarig på Svenska Spel
Längden har betydelse – frågeformulär i Twittertider

15:20 Karolina Hulphers – Digital/Content/Social Media Manager Telia
Kundinsiktsdriven ”brandat” innehåll genom undersökningar och webbpaneler

Öppen diskussion – panelen och deltagarna

15:40 Diskussion inom panelen och med åhörarna. Diskussionen leds av Arne Modig.
I panelen sitter: Jörgen Brewitz (SCB), Marie Sommar (SMIF/Norstat), Nicklas Källebring (Ipsos), Karin Nelsson (Inizio), Martin Johansson (Svenska Spel) och Karolina Hulphers (Telia)

16:10 Summering och avslutning