151130 – Workshop om Big Data

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm.

Agendan för dagen var:

12:30
Annica Isaksson, SCB
Hej och Välkomna!

12:40
Timo Koski, Professor i matematisk statistik, KTH
En statistikers syn på Big Data – Analysmetoder för stora datamängder

13:10
Per Grosskopf, Ferrologic
Vad döljer sig bakom begreppet Big Data?

13:30
Marcus Berg, Surveyföreningen
Att bygga ett Big Data team

13:40
Pamela Davidsson, Internetstiftelsen i Sverige
Hur vi använder Big Data lösningar i Bredbandskollen

14:00 – 14:30
Paus och mingel

14:30
John Hargelid, Paradox Interactive
Ansvändarbeteende och kundnöjdhetsundersökningar – Att säga en sak och göra något annat

14:50
Daniel Tornberg och Alexander Jute, MarLaw
Legala utmaningar med Big Data

15:10
David Rasmusson, MTGx
Vart tog du vägen? Om hur vi använder den data vi har istället för att skaffa den data vi behöver

15:30 – 15:45
Wrap up, tack till alla talare och alla som kom och lyssnade!

Klicka på länkarna för varje presentation för att komma till föreläsningsanteckningarna för den presentationen.