100930 Workshop om väljarbarometrar

Workshop den 30 september i Stockholm
Väljarbarometrar
Bullerbyn, Garnisonen, Stockholm

I år är det riksdagsval. Parti- och valundersökningar har duggat tätt och visat olika resultat. Några helt nya metoder har använts för första gången på allvar. Poll of polls, en sammanvägning av många olika undersökningar till en gemensam siffra har funnits tillgänglig hos t ex TV. Vi statistiker kallar det metaanalys medan valforskarna använder termen poll of polls. En annan nyhet har varit webb-panelerna som har en stor fördel i snabbheten men också flera nackdelar, vilka man successivt försöker komma till rätta med. Väljarundersökningar är kanske den enskilda undersökning som presenteras mest i media och som gemene man mest kommer i kontakt med. Var och en som sysslar statistik får räkna med att någon bekant frågar om metoderna och deras tillförlitlighet.

I denna andra workshop om väljarbarometrar kommer vi att utvärdera valrörelsen och se hur opinionsinstituten lyckades och speciellt ta upp de mest aktuella metodutvecklingslinjerna. Här får ni chansen att få en överblick över olika undersökningar, metoder, metodproblem och partiundersökningarnas politiska betydelse. Vi har samlat tre personer som i sin dagliga gärning sysslar med olika aspekter på valundersökningar och som kan betraktas som specialister inom sina områden, vilket borgar för en intressant eftermiddag.

Seminariet riktar sig till alla med intresse för valundersökningar och statistikens roll i samhället. För arrangemanget svarar Surveyföreningen och Svenska statistikfrämjandet, där Survey¬föreningen utgör en självständig sektion.

Program

 • 13.00–13.05 Välkommen
 • 13.05–13.45 Väljarbarometrar i valrörelsen 2010
  En genomgång av vilka mätningar som publicerades och hur det föll ut i förhållande till valresultatet.
  Arne Modig, Novus opinion
  Ladda ner bilderna från föredraget
 • 13.50–14.30 Nytt väljarbeteende kräver nya undersökningsmetoder
  Likheter och skillnader i resultat mellan olika datainsamlingsmetoder.
  Carl Melin, United Minds
 • 14.30–15.00 Kaffe
 • 15.00–15.30 Väljaropinionen fram till valet
  Hur förändrades väljaropinionen under de sista månaderna före valet?
  Mikaela Järnbert, SCB
 • 15.30–16.10 Poll of polls – en nyhet i valet 2010
  Metoden att skapa sammanvägda tal baserat på olika mätningar – poll of polls, mätningarnas mätning etc – har för första gången i Sverige an-vänts på lite bredare bas i valet 2010. Hur går det till och hur fungerar det?
  Arne Modig, Novus opinion
  Ladda ner bilder från föredraget
 • 16.10–16.35 Avslutande diskussion