111122 – Workshop: FMS och Surveyföreningen – Registrerad statistik

Workshop den 22 november i Södertälje
Registerbaserad statistik, FMS och Surveyföreningens höstmöte
AstraZeneca Södertälje

I Sverige liksom i våra nordiska grannländer förs ett stort antal administrativa register vars goda datakvalitet gör dem användbara inte bara för sina huvudsakliga administrativa syften utan också som datakällor till statistiska undersökningar. Viktiga delar av Sveriges officiella statistik bygger sedan länge på grunddata från register. I sjuk och hälsovården finns ett antal register där data om patienter samlas in. Cancerregistren är väl det första man tänker på, men på senare tid så har man även börjat använda data från patientjournaler som grund för statistiska undersökningar.

Med tanke på de svårigheter (högt bortfall bland annat) och de kostnader både för uppgiftslämnare och statistikproducenter som är förknippade med direkt datainsamling för statistiska ändamål är det rimligt att tro på en ökad betydelse för register som datakällor i framtiden. Vid registerbaserade undersökningar kommer delvis andra kvalitetsaspekter i förgrunden jämfört med urvalsundersökningar eller experiment. Hur ska man beskriva kvaliteten hos registerbaserade skattningar? Vi hoppas att seminariet ska belysa sådana frågor men också genom några fallstudier visa på vilka möjligheter som register kan erbjuda.

Seminariet, som är avgiftsfritt, arrangeras av Föreningen för Medicinsk Statistik och Surveyföreningen. Välkommen till en intressant dag!

Program

 • 10.00–10.15 Välkomsthälsning med kaffe
 • 10.15–11.00 Vad innebär administrativa register för surveymetodiken?
  Anders och Britt Wallgren, Statistiska Centralbyrån/Örebro universitet
  Ladda hem bilder från föredraget
 • 11.00–11.45 Graviditetsnära bröstcancer – möjligt att studera tack vare svenska register
  Anna Johansson, MEB Karolinska Institutet
  Ladda hem bilder från föredraget
 • 11.45–13.15 Lunch (AstraZeneca bjuder)
 • 13.15–14.00 Tredje barnet – en ny trend
  Lotta Persson, Statistiska Centralbyrån
  Ladda hem bilder från föredraget
 • 14.00–14.30 Användning av konfidensintervall i populationsbaserade studier
  Therese Andersson, MEB Karolinska Institutet
  Ladda hem bilder från föredraget
 • 14.30–15.00 Kaffe
 • 15.00–16.00 Real World Evidence in the Pharmaceutial Industry
  – Stefan Franzén, AstraZeneca
  Ladda hem bilder från föredraget