Nu kan du ladda ner presentationerna från kvalitetsseminariet

Tack alla som deltog i och presenterade vid årets kvalitetsseminarium ”Hantering av kvalitetsfrågor vid surveyundersökningar och annan marknadsinformation”! Här nedan hittar du alla presentationer från konferensen:

  1. Patrik Ryden Big Data Utmaningar och möjligheter
  2. Jörgen Hasselgren Användning av big data
  3. M Magnusson K Jebari Att mäta diskriminering
  4. Ortman Hellgren Hur får man ut mer av öppna svar
  5. Patrick Sturgis Quality of Internet Surveys
  6. Patric Andersson Vikten av att tolka rätt
  7. Joakim Malmdin Kvalitet för den officiella statistiken
  8. Jacob Lagerstedt Vad är kvalitet?
  9. Anders Lithner Så hanterar vi kvalitetsuppföljning