Kvalitetsseminarium 2017: Hantering av kvalitetsfrågor

Surveyföreningen arrangerar ett heldagsseminarium om kvalitet med inriktning på Hantering av kvalitetsfrågor torsdagen den 23 februari, 09:00-16:15.

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Anmälan: Senast den 16:e februari – anmäl dig här!

Program: Läs och ladda ner programmet här

Seminariet inleds med en beskrivning av hur man kan hantera Big data och svåra frågekonstruktioner. Därefter följer ett par presentationer som visar vad vi har lärt oss om kvalitet/kvalitetsbrister i surveyundersökningar genom exempelvis opinionsmätningarna inför valet i England, där de flesta visade fel (och varför). Likaså hur det kan fungera genom att avstå från svåruppnåeliga vetenskapliga krav och i stället använda sig av ”Best practices”. Avslutningsvis redovisas hur man idag arbetar med kvalitetsarbete i praktiken. SCB ger en kort presentation av nya legala krav på kvalitet när det gäller officiell statistik och som kommer att publiceras i januari. Dessutom kommer ett par stora undersökningsföretag att redovisa hur de arbetar med kvalitetsfrågor.

Konferencier är Lilli Japec som är vetenskaplig rådgivare åt GD på SCB.

Boka redan nu in den 23 februari i almanackan. Om du vill försäkra dig om en plats kan du redan nu förhandsanmäla dig till Åke Wissing via e-post: ake@wissing.se.