Seminarium: Hur ska vi få svar från en mångkulturell befolkning?

Kraven på marknads- och opinionsundersökningar förändras i takt med både teknisk utveckling och förändringar i befolkningens sammansättning. Vårt heldagsseminarium på Frimurarhotellet i Linköping, det så kallade ”Frimisseminariet”, handlar därför om mätning i vid bemärkelse – från hur vi väljer ut och söker upp respondenter till det att vi ställer frågor.

Vi tar vid seminariet upp frågor som: Mäter vi rätt? Hur når vi en alltmer flerspråklig och mångkulturell population? Kan vi få fler att svara genom spelifiering  (gamification), det vill säga använda  spelmekanismer för att engagera respondenterna mer i uppgiftslämnandet? Kan vi få ner bortfallet genom att erbjuda olika insamlingsmetoder?

Datum och tid: 18 oktober 09:15-17:00 – detaljerat program finns här.

Plats: Frimurarehotellet i Linköping

Pris: Seminariet kostar 32oo kronor exklusive moms för medlemmar i Surveyföreningen och 3400 kronor för icke-medlemmar. För anmälan som kommer in senast den 18 september inför
vi även en boka-tidigt-rabatt på 300 kr på ovanstående priser!

Anmälan: Anmäl dig snarast möjligt till gosta.forsman(a)telia.com

Ta del av hela programmet här: Program för Frimisseminariet 2016