Två dokument från Surveyföreningen

Surveyföreningen har arbetat fram två dokument som förhoppningsvis bidrar till statistikkollektivet i Sverige.

Vad en statistiker bör veta: en kort introduktion för en blivande statistiker i Sverige om diverse information

Checklista för undersökningar-rapportering och redovisning. 12 frågor aktörer som gör undersökningar eller skriver om undersökningar bör kunna svara på.