Surveyföreningens årsmöte 2015

Tisdagen 17 mars 2015 höll Surveyföreningen årsmöte på Karolinska Institutet i Stockholm.

Agenda

 • kl 10.00–10.10
  Inledning: Per Gösta Andersson, Surveyföreningens ordförande
 • kl 10.10–10.40
  Anders Eklund, Försäkringskassan
 • kl 10.40–11.10
  Dan Hedlin, Statistiska institutionen, SU. ”Irrläriga synpunkter på sannolikhetsurval”
 • kl 11.10–11.45
  Vinnaren av Surveyföreningens pris för bästa surveyuppsats 2014, Edgar Bueno, presenterade sitt bidrag.
 • Kl 11.45–13.00
  Lunchpaus
 • Kl 13.00–14.15
  Surveyföreningens årsmöte
 • Kl 14.15–14.30
  Fikapaus
 • Kl 14.30–15.15
  Åke Wissing (Surveyföreningen): Årets Tore Dalenius-föredrag

Styrelsen vill tacka alla som närvarade på mötet och blickar nu framåt mot ett spännande verksamhetsår 2015-2016!

Edgar Bueno PG Andersson
Uppsatsvinnaren Edgar Bueno och ordförande Per-Gösta Andersson