Protokoll årsmöte Surveyföreningen 2023

Här kommer du till protokollet från årsmötet för Surveyföreningen 2023-03-30.