På spaning om research

Framtiden för undersökningsbranschen

Hur kan marknadsanalys, enkäter och surveystatistik komma att hanteras om ca 10 år!

Statistikfrämjandet och Surveyföreningen bjuder in till ett spännande webinar torsdagden 2:a september 2021 kl 15 – 16.

Webinaret hålls via Zoom och är helt gratis! Registrera dig nedan!

Tre av Sveriges mest framstående visionärer kommer att sia om framtiden för oss som producerar och använder oss av statistik som beslutsunderlag.  

Programmet inleds med en kort presentation av våra talare som presenterar följande:

Lilli Japec PhD, Senior Scientific Advisor, SCB
Det nya surveylandskapet-utmaningar och möjligheter
Hur möter vi utmaningar med ett ökat bortfall och ökade kostnader i undersökningar Vad innebär den teknologiska utvecklingen för undersökningsbranschen? Kan vi producera statistik av god kvalitet baserat på nya datakällor? Det är några av de centrala frågorna som hela undersökningsbranschen står inför. Inom den officiella statistiken pratar vi om det nya surveylandskapet eller Statistikproduktion 4.0. Lilli kommer att ge exempel på hur olika Nationella Statistiska Institut arbetar för att möta framtiden.

Karin Nelsson, vd Demoskop
Nya förutsättningar för undersökningsbranschen
Förutsättningarna för att göra undersökningar förändras samtidigt som behovet av bra data är större än någonsin. Vilka är de nya förutsättningarna? Vilka krav har användarna och vilka möjligheter har leverantörerna att möta dessa? Vilken kompetens behövs och hur kan vi tänka kring metod, experiment och observationer.

Annie Lidesjö, Operativ chef på NTM
Värdet av data och analys i operativt arbete.
Digitaliseringen och teknikutvecklingen har gjort data mer tillgänglig för företag och vi kan på ett mer effektivt sätt än tidigare arbeta datadrivet för att säkerställa att vi tar rätt beslut. Vikten av att ha en affärsnära analysfunktion har aldrig varit viktigare. Att förstå sina kunder och kunna påvisa likväl effekt och relevans är avgörande för att väcka kundens intresse.

Därefter följer en paneldiskussion med de tre talarna.
Det kommer också att finnas tid för åhörarna att ställa frågor och ge synpunkter kring framtiden ur ett surveyperspektiv. 

Anmäl dig genom att klicka här

Svenska Statistikfrämjandet & Surveyföreningen