Nominera årets bästa surveyuppsats 2023/2024

Surveyföreningen utser även i år vinnare i tävlingen Årets bästa surveyuppsats.

Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för surveystatistik och undersökningsmetodik bland studenter och handledare i grundutbildningen.

Uppsatsen kan belysa ett renodlat surveystatistiskt perspektiv, men även ämnen som kompletterar eller ersätter surveystatistik genom andra datakällor än traditionella stickprovsundersökningar är välkomna att nomineras. Uppsatsen kan (men måste inte) vara skriven inom statistik, matematisk statistik, psykologi, sociologi eller statsvetenskap.

Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande samt relevans i metodansats med avseende på vald problemställning och genomförande liksom pedagogik och klarhet i framställningen. Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen för Surveyföreningen.

Prissumman är 7 500 kronor och överlämnas i samband med Surveyföreningens årsmöte och årskonferens i mars 2024.

Det är öppet för såväl studenter som lärare/handledare att inkomma med nomineringar.

Uppsatsen ska ha lagts fram under perioden 21 januari 2023 – 31 januari 2024. Det senare datumet är också sista datum för nominering.

Din nominering och uppsatsen skickar du till Surveyföreningens styrelse på sekrsurvey@gmail.com