Hur gör vi bra surveyundersökningar 2020?

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2020.

Inom survey- och statistikbranschen i stort diskuteras numera ofta de ökade svårigheterna och ökade kostnaderna förknippade med att göra bra surveyundersökningar, oavsett om det gäller myndigheters offentliga statistikproduktion eller marknadsundersökningarnas beslutsunderlag till olika företag. Ofta gäller diskussionen då exempelvis frågor kring hur människor kan kontaktas idag och vilka systematiska fel som kan uppkomma på grund av bortfallet.

Under de senaste åren har flera stora privata opinionsinstituten lagt om sina väljarbarometrar som når en stor publik. Trenden har gått bort från renodlade telefonundersökningar och mot såväl blandade undersökningar som webbundersökningar. Detta väcker flera frågor, både vad gäller de kvalitetsmässiga implikationerna, och vad gäller orsakerna. Är processen driven främst av kostnadsskäl eller av omsorg om kvalitet och anpassning till människors teknik- och kommunikationsvanor?

Både trender och forskning drivs ofta från USA, men Sverige har på många sätt annorlunda förutsättningar. Vad gäller här? Vilka är de stora utmaningarna och i vilken riktning finns lösningarna? Kort sagt: hur gör vi bra surveyundersökningar 2020?

Konferencier är Ann-Marie Flygare – Universitetslektor i statistik med inriktning surveymetodik, vid Örebro Universitet och många års erfarenhet av metodarbete vid SCB.

Program

Torsdagen den 20:e februari 2020, Klockan 09:30 – ca 16:00

Westmanska Palatset (Rum Bryggarkungen), Holländargatan 17, Stockholm

 • 09.30 Samling och mingel
  – Incheckning, kaffe och smörgås
 • 10.00–10.15 Inledning och presentation av programmet.
  Ann-Marie Flygare (konferencier),              
 • 10.15–11.00 Är kvoturval en vetenskaplig metod?
  Dan Hedlin, Professor i statistik vid Stockholms universitet
 • 11.00–11.45 NTU (Nationella Trygghetsundersökningen) – Sex års förändringsarbete.
  Sanna Wallin, Utredare på Enhet för Statistiska Undersökningar, BRÅ (Brottsförebyggande Rådet)
 • 11.45–12.30 Varför gör man undersökningar och hur kan man lita på dom?
  Torbjörn Sjöström, VD för Novus
 • 12.30–13.30 Lunch
 • 13.30–14.15 SCB:s nya strategi och dess implikationer för framtidens statistikproduktion.
  Folke Carlsson, Avdelningschef för Process och Metodavdelningen, SCB.
 • 14.15–15.00 Från telefon till webb – metodutveckling i Demoskops väljarbarometer.
  Peter Santesson, opinionschef Demoskop
 • 15.00–15.15 Kaffe och mingel
 • 15.15–16.00 Paneldiskussion.
  Medverkande: Thomas Hvitfeldt, Dan Hedlin, Folke Carlsson, Peter Santesson, Torbjörn Sjöström. Moderator: Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet och docent i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
 • 16.00 Avslutning

Anmälan:

Anmälan skickas till kassorsurvey@gmail.com med uppgift om namn, företag/organisation, ev. medlemskap (se avgifter nedan), fakturaadress (helst via e-post) samt uppgift om ev. kostavvikelse.

I anmälningsavgiften ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Tid:

Torsdagen den 20:e februari. Klockan 09:30 – ca 16:00

Plats:

Konferenslokal: Westmanska Palatset Holländargatan 17 (Lokal: Bryggarkungen)

Avgift:

 • Medlemmar i Surveyföreningen: 3 200 kronor exklusive moms
 • Medlemmar i vänföreningar: 3 500 kronor exklusive moms
  ESOMAR, MIS, SMIF, Swedish Insighters, Statistikfrämjandet, Sveriges Marknadsförbund
 • Icke-medlemmar: 800 kronor exklusive moms
 • Universitets-/högskolestuderande: 500 kronor inklusive moms

Surveyföreningen är en av fyra statistikföreningar som ingår i Statistikfrämjandet. Om du inte redan är medlem i Surveyföreningen notera om du vill bli det så sköter vi anmälan åt dig. Årsavgiften är 200 kronor till Statistikfrämjandet och 50 kronor till Surveyföreningen. Din avgift till seminariet blir då 3 200 kronor enligt ovan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ann-Marie Flygare via mail till kassorsurvey@gmail.com.

Anmäl dig gärna så snabbt som möjligt dock senast den 17:e februari.