Frimisseminariet 2018

Sedan 1995 har vi årligen inbjudit till ett heldagsseminarium på Frimurarehotellet i Linköping om aktuella metodfrågor kring marknads- och opinionsundersökningar.

Onsdagen den 28 november 2018 på Frimurarehotellet i Linköping är det dags igen!

Program och mer info om Frimis 2018

Anmälan:

Vi föreslår alla intresserade att boka in onsdagen den 28 november för Frimisseminariet.

Anmälan skickas till gosta.forsman@gmail.com. Ange namn, företag, fakturaadress, telefonnummer samt eventuellt medlemskap i någon av de arrangerande föreningarna. Läs även mer på

www.frimis.com

Surveyföreningen