Varje år anordnas Dalenius-tal men vad är det?

Om utmärkelsen Daleniustalare

År 2001 hölls det första Tore Dalenius-talet, då av Olle Sjöström. Talet hålls till minne och ära av Tore Dalenius, 1917-2002, en av portalfigurerna inom svensk surveyvetenskap. Det första talet hölls alltså då Tore fortfarande var i livet, och en tanke med föredraget var ge en möjlighet för yngre surveystatistiker att träffa de stora seniora ”stjärnorna”/pionjärerna som var med när stickprovs- och surveymetodik började användas i Sverige. Nedan finns en kort historisk exposé över Tores verksamhet och insatser. Talet hålls normalt sett i samband med Surveyföreningens årsmöte, dvs. en gång om året. Endast en talare utses varje år. Att bli utsedd till Daleniustalare är en utmärkelse som återspeglar att talaren verkar inom statistikområdet i Tore Dalenius ”anda”. Nedan ges kriterier för utnämning av talare och i den historiska exposén beskrivs Tores anda något mer.

Kriterier för utnämning av talare

Vid utnämning av Daleniustalare beaktas följande kriterier (utan inbördes rangordning).

  • Varit verksam inom surveyområdet under lång tid
  • Har gjort viktiga bidragit inom surveyområdet, teoretiskt och/eller praktiskt
  • Har verkat för ett vetenskapligt synsätt och vetenskaplig tillämpning av statistik inom surveyområdet
  • Meriterande, men ej krav, är forskarutbildning eller doktorsgrad inom statistik eller annat närbesläktat område

Dessa kriterier infördes formellt år 2023. Tidigare år har talare utnämnts utan nedskrivna formella kriterierar, men i praktiken har motsvarande kriterier i informellt tillämpats.

Talets innehåll

Talaren väljer själv ämnet för sitt tal. Har talaren egen erfarenhet av Tore får detta gärna beskrivas, men eftersom en talare inte nödvändigtvis har träffat Tore är detta inte ett krav. Talet bör hålla den vetenskapliga fanan högt, så som Tore gjorde under hela sin livsgärning.

Hur utnämns Daleniustalare?

Det är styrelsen i Surveyföreningen som utser Daleniustalare. Styrelsemedlemmar, övriga medlemmar i Surveyföreningen (och icke medlemmar) kan nominera personer som talare, men det är styrelsen som beslutar. Nomineringar ska inkomma minst två månader före årsmötet då Daleniustalet normalt sett hålls. Till en nominering ska medfölja en motivering till varför personen bör erhålla utmärkelsen. Motiveringen bör ta fasta på de kriterier som ligger till grund för utnämning av talare. En nominering gäller för det år personen föreslås.

På årsmötet, när Daleniustalaren presenteras, ger styrelsen en motivering till utmärkelsen av årets Daleniustalare. Dessutom ges en uppmaning till årsmötesdeltagare att inkomma med nomineringar till nästkommande Daleniustalare

Läs hela texten här inklusive mer information om Tore Dalenius.