Cramérsällskapets sommarskola äger rum 13-16 juni på Asa herrgård i Lammhult.