Årsmöte 2021

Årsmötet äger rum torsdagen den 25 mars kl. 16.00-17.00 och sker via länk i systemet Zoom: 67941356532

Följande dokument finns tillgängliga: