Surveyföreningens Styrelse 2018

Surveyföreningens styrelse för år 2018 har valts i årsmöte den 23 mars och konstituerats den 13 april 2018.

Se under Styrelse.

Surveyföreningen

 

Surveyföreningens Årskonferens 2018

Surveyföreningen inbjuder till ÅRSKONFERENS fredagen den 23 mars 2018 i Örebro.

Tid: 09:10 – 14:00

Plats: sal P262 – Prismahuset – Örebro universitet
Anmälan och frågor: Skicka anmälan (med namn och organisationstillhörighet) eller frågor till sekrsurvey@gmail.com Sista anmälningsdag: Måndagen den 19:e mars

Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Program Årskonferens 2018

Hjärtligt välkommen!

Surveyföreningen

 

Presentationer till Kvalitetsseminariet 20180215

Hej!

Nu är presentationer till Kvalitetsseminariet 2018-02-15 tillgängliga på:

http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/.

Hälsningar,

Surveyföreningen

 

Årets kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018 har titeln: Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar med tonvikt på hur man hanterar frågekonstruktion och partisympatimätningar.

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är sannolikt det som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige och insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018. 

Seminariet kommer att äga rum torsdagen den 15 februari. Programmet och anmälan finns här: Inbjudan Kvalitetsseminariet 2018

Varmt välkommen!

Surveyföreningen

 

 

Presentationer från seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Hej!

Nu är presentationer från seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik (20171018) tillgängliga.

Länk här: http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/

Surveyföreningen

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes