Kvalitetsseminarium 2017: Hantering av kvalitetsfrågor

Surveyföreningen arrangerar ett heldagsseminarium om kvalitet med inriktning på Hantering av kvalitetsfrågor torsdagen den 23 februari.

Seminariet inleds med en beskrivning av hur man kan hantera Big data och svåra frågekonstruktioner. Därefter följer ett par presentationer som visar vad vi har lärt oss om kvalitet/kvalitetsbrister i surveyundersökningar genom exempelvis opinionsmätningarna inför valet i England, där de flesta visade fel (och varför). Likaså hur det kan fungera genom att avstå från svåruppnåeliga vetenskapliga krav och i stället använda sig av ”Best practices”. Avslutningsvis redovisas hur man idag arbetar med kvalitetsarbete i praktiken. SCB ger en kort presentation av nya legala krav på kvalitet när det gäller officiell statistik och som kommer att publiceras i januari. Dessutom kommer ett par stora undersökningsföretag att redovisa hur de arbetar med kvalitetsfrågor.

Konferencier är Lilli Japec som är vetenskaplig rådgivare åt GD på SCB.

Boka redan nu in den 23 februari i almanackan. Om du vill försäkra dig om en plats kan du redan nu förhandsanmäla dig till Åke Wissing via e-post: ake@wissing.se.

Nu finns presentationerna från Frimisseminariet att ladda hem

Alla presentationer från årets upplaga av Frimisseminariet finns nu att läsa och ladda hem här: http://www.frimis.com/frimis-2016-presentationer-22561766

Tack till alla som kom och medverkade!

Seminarium: Hur ska vi få svar från en mångkulturell befolkning?

Kraven på marknads- och opinionsundersökningar förändras i takt med både teknisk utveckling och förändringar i befolkningens sammansättning. Vårt heldagsseminarium på Frimurarhotellet i Linköping, det så kallade ”Frimisseminariet”, handlar därför om mätning i vid bemärkelse – från hur vi väljer ut och söker upp respondenter till det att vi ställer frågor.

Vi tar vid seminariet upp frågor som: Mäter vi rätt? Hur når vi en alltmer flerspråklig och mångkulturell population? Kan vi få fler att svara genom spelifiering  (gamification), det vill säga använda  spelmekanismer för att engagera respondenterna mer i uppgiftslämnandet? Kan vi få ner bortfallet genom att erbjuda olika insamlingsmetoder?

Datum och tid: 18 oktober 09:15 – 17:00 – detaljerat program finns här.

Plats: Frimurarehotellet i Linköping

Pris: Seminariet kostar 32oo kronor exklusive moms för medlemmar i Surveyföreningen och 3400 kronor för icke-medlemmar. För anmälan som kommer in senast den 18 september inför
vi även en boka-tidigt-rabatt på 300 kr på ovanstående priser!

Anmälan: Anmäl dig snarast möjligt till gosta.forsman(a)telia.com

Ta del av hela programmet här: Program för Frimisseminariet 2016

 

Välkommen på workshop i de ökande bortfallens tid

Surveyföreningen och Statistiska institutionen i Stockholm bjuder in till en workshop i två dagar, 26-27 maj, med fokus på datainsamling, urval och skattning. Workshopen äger rum på Stockholms universitet.

Pris

Workshopen kostar 2000 kronor för medlemmar i Surveyföreningen och 2500 kronor för icke-medlemmar.

Anmälan

Anmäl dig senast 20 maj till Per.Gosta.Andersson(a)stat.su.se
Information om hur du betalar avgiften kommer senare! Först till kvarn gäller.

Ta del av hela programmet här! Program för workshop på Stockholms universitet 26-27 maj

 

 

Årsmöte 15 mars 2016 i Stockholm

Härmed utlyses Surveyföreningens årsmöte tisdagen den 15 mars på Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm.

I anslutning till det formella årsmötet kommer sedvanligt att hållas föredrag inom surveyområdet, i år av Jörgen Brewitz, Rolf Sundberg och årets uppsatsvinnare (hemlig). Komplett agenda går att ladda ner här.

Anmälan görs senast 26 februari till Surveyföreningens sekreterare, Jonas Ortman: sekrsurvey@gmail.com

Dagen före mötet, d.v.s. 14 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag, anmälan till denna middag sker separat och information om detta kommer på Statistikfrämjandets hemsida.

Varmt välkomna!

Bästa Surveyuppsats 2015

Har du handlett, skrivit eller ”bara” läst en uppsats inom surveyområdet på kandidat- eller masternivå, som du anser värd att uppmärksamma? Anmäl den då till Surveyföreningens tävling om bästa uppsats! Uppsatsen ska ha lagts fram under läsåret 2015.

Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande, relevans i metodansats med avseende på vald problemställning, genomförande och klarhet i framställningen.

Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen för Surveyföreningen. Prissumman är på 7500 kr och överlämnas i samband med Surveyföreningens årsmöte den 15 mars i Stockholm. Huvudsyftet med tävlingen är att stimulera intresset för samhällsstatistisk undersökningsmetodik bland studenter och handledare i grundutbildningen.

Skicka din nominering till Surveyföreningens ordförande Per Gösta Andersson, senast 15 februari.
per.gosta.andersson@stat.su.se

Big Data – vad är det och hur kan det användas

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm.

Agendan och föreläsningsanteckningar från alla presentationer går att hitta på seminariets egna sida (Dokument –> Workshopar –> Big Data).

 

Frimis 2015

Årets Frimisseminarium hölls onsdagen 11e november på Frimurarehotellet i Linköping.

Alla presentationer från seminariet går att hitta på Frimis egen hemsida.

 

Surveyföreningens årsmöte 2015

Tisdagen 17 mars 2015 höll Surveyföreningen årsmöte på Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Agenda

kl 10.00-10.00 Inledning: Per Gösta Andersson, Surveyföreningens ordförande

kl 10.10-10.40 Anders Eklund, Försäkringskassan

kl 10.40-11.10 Dan Hedlin, Statistiska institutionen, SU. ”Irrläriga synpunkter på sannolikhetsurval”

kl 11.10-11.45 Vinnaren av Surveyföreningens pris för bästa surveyuppsats 2014, Edgar Bueno, presenterade sitt bidrag.

Kl 11.45-13.00 Lunchpaus

Kl 13.00-14.15 Surveyföreningens årsmöte

Kl 14.15-14.30 Fikapaus

Kl 14.30-15.15  Åke Wissing (Surveyföreningen): Årets Tore Dalenius-föredrag

 

Styrelsen vill tacka alla som närvarade på mötet och blickar nu framåt mot ett spännande verksamhetsår 2015-2016!

 

Edgar Bueno PG Andersson

Uppsatsvinnaren Edgar Bueno och ordförande Per-Gösta Andersson

Workshop om kvalitet i webbpanelundersökningar

Den 12e februari anordnade Surveyföreningen en workshop om kvalitet i webbpanelsundersökningar på Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm.

 

För program och möjligheten att ladda ner presentationerna från worksshopen, klicka här eller gå till arkivet och titta på listan över tidigare workshopar.

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes