Presentationer till Kvalitetsseminariet 20180215

Hej!

Nu är presentationer till Kvalitetsseminariet 2018-02-15 tillgängliga på:

http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/.

Hälsningar,

Surveyföreningen

 

Årets kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018 har titeln: Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar med tonvikt på hur man hanterar frågekonstruktion och partisympatimätningar.

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är sannolikt det som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige och insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018. 

Seminariet kommer att äga rum torsdagen den 15 februari. Programmet och anmälan finns här: Inbjudan Kvalitetsseminariet 2018

Varmt välkommen!

Surveyföreningen

 

 

Presentationer från seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Hej!

Nu är presentationer från seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik (20171018) tillgängliga.

Länk här: http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/

Surveyföreningen

Seminariet: Nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Hej!

Surveyföreningen arrangerar ett halvdagsseminarium: Nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Tid: Onsdagen den 18 oktober. Klockan 09:00 – 11:30

Plats: SCB Karlavägen 100 Stockholm Lokal: Bullerbyn

Avgift: Deltagandet är gratis och morgonfika ingår.

SCB kommer presentera handboken Kvalitet för den officiella statistiken – dess syfte, innehåll och hur den ska användas. Därefter beskriver några användare sina erfarenheter efter att ha använt sig av de nya kraven för kvalitet vid officiell statistik.

Se Program och Anmälan Här.

Välkommen!

Surveyföreningen

Surveyföreningens styrelse 2017

Surveyföreningens styrelse för år 2017 valdes i årsmötet den 24 mars 2017 och konstituerades i styrelsemötet den 19 maj 2017.

Surveyföreningens styrelse 2017

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes