Surveyföreningen bjuder in till digitalt seminarium 

Surveyföreningen bjuder in till digitalt seminarium 5 december, 2023, klockan 10‑12

Undersökningar med känsliga personuppgifter: respondenternas perspektiv på uppgiftslämnande och samtycke till registerkoppling

Under 2023 har etik och undersökningar fått mycket uppmärksamhet med, bland annat, flertalet debattartiklar från både forskare, undersökare, med repliker från etikprövningsmyndigheten. Mycket av denna diskussion har handlat om juridiska frågor och tolkningar av den svenska etikprövningslagen och implikationer den har för undersökningar och enkätundersökningar specifikt.

Med detta seminarium vill Surveyföreningen bjuda in till tre presentationer med ett perspektiv som inte fått lika mycket fokus i årets diskussioner om etik; respondenternas perspektiv på att delta i undersökningar där känsliga personuppgifter samlas in.

Nedan följer agendan för seminariet:

10:00 Välkomnande från Surveyföreningen

Sebastian Lundmark, ledamot Surveyföreningen och Forskare, SOM-institutet, Göteborgs universitet

10:10-10:30 Utsatta grupper och att genomföra intervjuer om känsliga personuppgifter. En presentation av erfarenheter från studier av utsatta områden och asylsökande individer.

Peter Esaiasson, Professor i Statsvetenskap, Göteborgs universitet

Sedan 2016 har Peter genomfört enkätstudier med både personer som sökt asyl i Sverige samt boende i särskilt utsatta områden. Peters kommer presentera sina erfarenheter från sina projekt om hur respondenter reagerar på att svara på känsliga personuppgifter och att genomföra enkätundersökningar med grupper som är särskilt utsatta och som har särskilt svårt att komma till tals i samhället.

10:30-11:00 Vilka ger samtycke till att koppla känsliga personuppgifter till registerdata?

Elis Carlberg Larsson, doktorand, Linköpings universitet

Elis kommer att presentera effekterna av att fråga om samtycke för att koppla enkätinformation till registerdata, samt vilka demografiska och politiska faktorer som predicerar att ett sådant samtycke ges. Genom en experimentell enkätdesign estimerar Elis även om förfrågningar om samtycke för datalänkning påverkar framtida enkätdeltagande.

11:00-11:10 Bensträckare

11:10-11:50 Etiska aspekter på enkätundersökningar i en föränderlig värld – vem tar ansvar och varför ska vi bry oss?

Marika Wenemark, Statistiker, Region Östergötland samt docent och forskare vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping universitet och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Marika kommer att presentera gamla och nya etiska problem i enkätundersökningar, samt ge exempel på hur surveyforskare kan arbeta för att främja etiska studier både i enskilda undersökningar och på övergripande nivå inom t.ex. en myndighet eller region. 

 11:50-12:00 Avrundning med möjlighet till frågor

Sebastian Lundmark, ledamot Surveyföreningen och Forskare, SOM-institutet, Göteborgs universitet

Mötet är öppet (men bli gärna medlem i Surveyföreningen om du inte redan är det) och sker via mötestjänsten Zoom.

Anmälan görs till Surveyföreningens sekreterare – sekrsurvey@gmail.com – senast torsdagen den 30 november.

Länk till mötet skickas därefter ut till de anmälda.