Presentationer från seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Nu är presentationer från seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik (20171018) tillgängliga.

Länk: workshopar och seminarier

/Surveyföreningen