Nominering till: Årets bästa surveyuppsats 2020

Surveyföreningen utser även i år vinnare i tävlingen Årets bästa surveyuppsats.

Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för surveystatistik och undersökningsmetodik bland studenter och handledare i grundutbildningen.

Uppsatsen kan belysa ett renodlat statistiskt perspektiv men även ämnen som kompletterar och/eller ersätter surveystatistik genom andra datakällor än traditionella stickprovsundersökningar är välkomna att nomineras.

Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande samt relevans i metodansats med avseende på vald problemställning och genomförande liksom pedagogik och klarhet i framställningen.

Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen för Surveyföreningen.

Prissumman är 7 500 kronor och överlämnas i samband med Surveyföreningens årsmöte och årskonferens i mars 2021.

Uppsatsen ska ha lagts fram under perioden 20:e januari 2020 – 22:a januari 2021. Det senare datumet är också senaste datum för nominering.

Din nominering skickar du till Surveyföreningens styrelse på sekrsurvey@gmail.com.