Kvalitetsseminarium 2019 Nya möjligheter – för surveystatistiker

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019.

I takt med att surveyundersökningar har drabbats av allt större kvalitetsproblem har intresset för kvalitetsfrågor allt mer aktualiserats. Det är idag sällan relevant att betrakta urval som baserats på sannolikhetsurval som regelrätta sannolikhetsurval när man har tagit hänsyn till bortfall och andra felkällor. Under de första två decennierna efter millennieskiftet gjordes mer eller mindre seriösa försök att hitta alternativ med allt från exempelvis enkla pop-up-undersökning till relativt kvalificerade webbpaneler.

På senare år har det även blivit möjligt att hitta användbar information genom befintliga stora databaser, s.k. Big Data, och att sammanställa och analysera stora mängder mjuk information från bland annat sociala medier. Det finns redan många tillämpningar där man har stor användning av den information som fås från Big Data och dessa möjligheter ökar över tiden. Samtidigt växer andra typer av informationskanaler explosionsartat. Genom exempelvis allt fler och mer omfattande sociala medier, sökmotorer och nya typer av analyser ökar möjligheterna att komplettera surveyinformation till allt säkrare och mer marknadsorienterat beslutsunderlag.

Årets kvalitetsseminarium kommer att belysa Nya möjligheter – för surveystatistiker. Seminariet kommer att beskriva:

  • Nuläge och generella aspekter
  • Konkreta exempel på kompletterande informationskällor och analyser
  • Vart går utvecklingen – Hur ser dagens pionjärer på framtiden

Bland årets talare med teoretisk/vetenskaplig inriktning finns Lilli Japec (Ph.D. i statistik) samt Dan Hedlin och Thomas Laitila (båda är professorer i statistik). Lilli kommer att presentera highlights från den, för oss surveystatistiker, världsunika konferensen BigSurv 18 i Barcelona – Big Data meets Survey Science. Dan presenterar tankar efter att ha tagit del av artikeln Statistical Paradices and Paradoxes in Big Data, vilken visar både på möjligheter och begränsningar medan Thomas går igenom exempel på olika nya datakällor som redan idag används i samband med officiell statistikproduktion.

Talare med kommersiellt fokus är Fredrik Törn (Coop), Gunnar Ehrnborg (Ericsson Consumer & Industry Lab), Cecilia Ydremark (Tobii), Tobias Sjöqvist (Odyssey) samt Sophie Hedestad (Meltwater). Fredrik kommer att visa hur man kan kombinera surveydata och försäljningsdata på individnivå, se vad målgruppen gör på deras hemsida och hur man använder sig av prediktiva modeller för att bedöma möjligheter och risker. Gunnar och Cecilia presenterar möjligheter att komplettera surveydata och skapa beslutsunderlag genom att analysera mobiltrafik och ögonrörelser. Tobias och Sophie har en ännu starkare tonvikt på just sociala medier. De kommer att berätta om hur man kompletterar surveydata med data som bland annat beskriver beteenden och attityder liksom att använda sig av sociala medier på olika kreativa sätt – genom spårning och Machine learning.

Konferencier är Karin Nelsson – Partner i Inizio och Styrelseordförande i SMIF.

I anmälningsavgiften ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe.

  • Tid: Torsdagen den 7:e februari. Klockan 09:00–ca 16:15
  • Plats: Konferenslokal: Westmanska Palatset Holländargatan 17 (Rum: Bryggarkungen)

Avgift:

  • Medlemmar i Surveyföreningen 3 200 kronor exklusive moms
  • Medlemmar i vänföreningar ( ESOMAR, MIS, SMIF, SMUF, SÖK, Statistikfrämjandet, Sveriges Marknadsförbund) 3 500 kronor exklusive moms
  • Icke-medlemmar 3 800 kronor exklusive moms
  • Universitets-/högskolestuderande 500 kronor inklusive moms

Anmälan:

Anmälan skickas till ake@wissing.se med uppgift om namn, företag/organisation, ev. medlemskap (se avgift ovan), fakturaadress (helst via e-post) samt uppgift om ev. kostavvikelse.

Surveyföreningen är en av fyra statistikföreningar som ingår i Statistikfrämjandet. Om du inte redan är medlem i Surveyföreningen notera om du vill bli det så sköter vi anmälan åt dig. Årsavgiften är 200 kronor till Statistikfrämjandet och 50 kronor till Surveyföreningen. Din avgift till seminariet blir då 3 200 kronor enligt ovan.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Åke Wissing via mail till ake@wissing.se eller per telefon nr: 07 25 25 01 26.

Anmäl dig gärna så snabbt som möjligt dock senast den 1:a februari.