Digital konferens och årsmöte Torsdagen 25 mars

Surveyföreningen bjuder in till digital konferens och årsmöte torsdagen 25 mars. På förmiddagens digitala konferens har vi några mycket intressanta talare och efter lunch hålls Surveyföreningens årsmöte.

Inbjudan med anmälningslänk har mailats ut till alla nuvarande medlemmar i föreningen. Vill du vara med på årsmötet men har inte fått något mail, vänligen kontakta styrelsen omgående på sekrsurvey@gmail.com

Vi inleder dagen med det Tore Dalenius-föredrag som ursprungligen skulle hållits på förra årets årsmöte, men som fick skjutas på framtiden pga corona pandemin och all osäkerhet som den innebar. Ingegerd Jansson, metodstatistiker vid SCB och chefredaktör för Journal of Official Statistics (JOS) sedan tio år, kommer att tala om vetenskaplighet inom den officiella statistiken och det arvet som lever kvar efter Dalenius.

Därefter kommer förra årets uppsatsvinnare Mattias Holm att presentera sin uppsats som kombinerar nyttoteori med bortfallsteori för att ta fram en modell som konkretiserar individers svarsbenägenhet i urvalsundersökningar.

Årets Tore Dalenius-talare är Ann-Marie Flygare, doktor i matematisk statistik och lektor på Handelshögskolan vid Örebros Universitet. Tidigare metodstatistiker på SCB och med över 20st utlandsuppdrag i bagaget kommer Ann‑Marie att göra ett icke-slumpmässigt urval ur Tore Dalenius bidrag inom surveyområdet.

Slutligen kommer årets uppsatsvinnare Emily Deros att presentera sin uppsats ”Vart försvann mitt perfekta datamaterial? Lärdomar från att utföra en undersökning i praktiken”.

Föredragen är öppna och gratis för alla som är intresserade. Årsmötesförhandlingarna riktar sig främst till Surveyföreningens medlemmar och endast medlemmar har rösträtt.

Väl mött,