Bästa Surveyuppsats 2015

Har du handlett, skrivit eller ”bara” läst en uppsats inom surveyområdet på kandidat- eller masternivå, som du anser värd att uppmärksamma? Anmäl den då till Surveyföreningens tävling om bästa uppsats! Uppsatsen ska ha lagts fram under läsåret 2015.

Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande, relevans i metodansats med avseende på vald problemställning, genomförande och klarhet i framställningen.

Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen för Surveyföreningen. Prissumman är på 7500 kr och överlämnas i samband med Surveyföreningens årsmöte den 15 mars i Stockholm. Huvudsyftet med tävlingen är att stimulera intresset för samhällsstatistisk undersökningsmetodik bland studenter och handledare i grundutbildningen.

Skicka din nominering till Surveyföreningens ordförande Per Gösta Andersson, senast 15 februari.
per.gosta.andersson@stat.su.se