Anmäla till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019

Hej!

Nu går det att anmäla sig till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019.

Huvudtemat för Surveyföreningens årliga kvalitetsseminarium 2019 är Nya möjligheter – för surveystatistiker. Big data är inte längre helt nytt. Det finns redan många tillämpningar med både stora fördelar och möjligheter, men även uppenbara risker. Samtidigt växer andra typer av informationskanaler explosionsartat. Genom exempelvis allt fler och mer omfattande sociala medier, sökmotorer och nya typer av analyser ökar möjligheterna att komplettera surveyinformation till allt säkrare och mer marknadsorienterat beslutsunderlag.

Seminariet kommer att beskriva: Nuläge och generella aspekter, konkreta exempel på kompletterande informationskällor och analyser varåt går utvecklingen – Hur ser dagens pionjärer på framtiden.

Bland talarna med teoretisk/vetenskaplig inriktning finns Lilli Japec (Ph.D. i statistik) samt Dan Hedlin och Thomas Laitila (båda är professorer i statistik). Talare med kommersiellt fokus är Fredrik Törn (Coop), Gunnar Ehrnborg (Ericsson Consumer & Industry Lab), Cecilia Ydremark (Tobii), Tobias Sjöqvist (Odyssey) samt Erik Carlsson (Aftonbladet).

Tid: 7:e februari 2019, kl 09:00 – 16:15

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Har du några frågetecken är du välkommen att höra av dig till Åke Wissing ake@wissing.se eller på telefon 0725 25 01 26.

Mer information om bokning i programmet.

Välkommen!

Surveyföreningen