Ackreditering av statistiker

FENStatS (The Federation of European National Statistical Societies) har infört ett system som gör det möjligt att bli ackrediterad statistiker. Systemet bygger på samma kriterier som AMSTAT (American Statistical Association) och RSS (Royal Statistical Society) och är fullt kompatibelt med AMSTAT. SSFr (Svenska Statistikfrämjandet) har som medlem i FENStatS valt att gå med i systemet och därmed följer att SSFr:s medlemmar har möjlighet att söka europeisk ackreditering som statistiker.

Syftet med ackrediteringen är att höja kvaliteten på statistiskt arbete och statistiskt material och samtidigt precisera de kvalifikationer som gynnar statistikers förmåga att självständigt utföra sitt arbete. Systemet betonar den yrkesmässiga professionaliteten samt kopplingen till etiska standarder som gäller inom respektive statistikers tillämpningsområde.

För att godkännas måste följande kriterier vara uppfyllda:

A – Utbildning, minst en MSc i statistik

B – Yrkeserfarenhet, minst 5 år

C – Pågående kompetensutveckling

D – Förmåga att kommunicera statistiska resultat

E – Följa etiska riktlinjer

F – Medlem i en FENStatS-organisation

Det tas ut en ansökningsavgift på EUR100 (rabatterat under 2021 till EUR80) samt en årligt förnyelseavgift på EUR20. Instruktioner för ansökan finns på FENStatS hemsida, www.fenstats.eu.