Anmäla till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019

Hej!

Nu går det att anmäla sig till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019.

Huvudtemat för Surveyföreningens årliga kvalitetsseminarium 2019 är Nya möjligheter – för surveystatistiker. Big data är inte längre helt nytt. Det finns redan många tillämpningar med både stora fördelar och möjligheter, men även uppenbara risker. Samtidigt växer andra typer av informationskanaler explosionsartat. Genom exempelvis allt fler och mer omfattande sociala medier, sökmotorer och nya typer av analyser ökar möjligheterna att komplettera surveyinformation till allt säkrare och mer marknadsorienterat beslutsunderlag.

Seminariet kommer att beskriva: Nuläge och generella aspekter, konkreta exempel på kompletterande informationskällor och analyser varåt går utvecklingen – Hur ser dagens pionjärer på framtiden.

Bland talarna med teoretisk/vetenskaplig inriktning finns Lilli Japec (Ph.D. i statistik) samt Dan Hedlin och Thomas Laitila (båda är professorer i statistik). Talare med kommersiellt fokus är Fredrik Törn (Coop), Gunnar Ehrnborg (Ericsson Consumer & Industry Lab), Cecilia Ydremark (Tobii), Tobias Sjöqvist (Odyssey) samt Erik Carlsson (Aftonbladet).

Tid: 7:e februari 2019, kl 09:00 – 16:15

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Har du några frågetecken är du välkommen att höra av dig till Åke Wissing ake@wissing.se eller på telefon 0725 25 01 26.

Mer information om bokning i programmet.

Välkommen!

Surveyföreningen

Nominering till Årets bästa surveyuppsats 2018

Surveyföreningen utser även i år vinnare i tävlingen Årets bästa surveyuppsats.

Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för surveystatistik och undersökningsmetodik bland studenter och handledare i grundutbildningen.

Uppsatsen kan belysa ett renodlat statistiskt perspektiv men även ämnen som kompletterar och/eller ersätter surveystatistik genom andra datakällor än traditionella stickprovsundersökningar är välkomna att nomineras.

Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande samt relevans i metodansats med avseende på vald problemställning och genomförande liksom pedagogik och klarhet i framställningen.

Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen för Surveyföreningen.

Prissumman är 7 500 kronor och överlämnas i samband med Surveyföreningens årskonferens i Göteborg den 22:a mars 2019.

Uppsatsen ska ha lagts fram under perioden 22:a januari 2018 – 18:e januari 2019. Det senare datumet är också senaste datum för nominering.

Din nominering skickar du till Åke Wissing ake@wissing.se (ordförande) eller Ella Adem ahlam@inizio.se (sekreterare).

Presentationer i Frimis2018 och GOD JUL!

Nu är presentationer i Frimisseminariet 2018 tillgängliga under Dokument.

Med en snapsvisa som Åke framförde i Frimisseminariet önskar Surveyföreningen alla vänner God Jul och Gott Nytt År!

Tack för ett fantastiskt MarC Awards!

MarC Awards gick av stapeln den 20/11, och samlade ett 100-tal personer från hela undersökningssverige. Det var ett tillfälle att uppmärksamma goda prestationer samtidigt som det fanns möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Vinnarna i årets MarC Awards var:

– Årets Nykomling – Odyssey

– Årets Kvalitetsutvecklare – Nicklas Källebring, Ipsos

– Årets Undersökningsprojekt – Liza Pettersson & Mats Elzén, Novus

– Årets Statushöjare: SOM-institutet och Valforskningsprogrammet

– Årets Köpare: Martin Düring, AMF

– Årets Opinionsundersökare: Demoskop

– Branschgärningen Företag: Norstat

– Branschgärningen Individ: Åke Wissing

Extra roligt är det givetvis att Surveyföreningens Åke Wissing är vinnare av Branschgärningen Individ, eventets mest prestigefyllda pris!

Du hittar bilder från eventet här.

Stort tack!

Svenska statistikfrämjandet, Surveyföreningen, SMIF, SÖK, SMUF och ESOMAR

Frimisseminariet 2018

Sedan 1995 har vi årligen inbjudit till ett heldagsseminarium på Frimurarehotellet i Linköping om aktuella metodfrågor kring marknads- och opinionsundersökningar.

Onsdagen den 28 november 2018 på Frimurarehotellet i Linköping är det dags igen!

Program och mer info om Frimis 2018

Anmälan:

Vi föreslår alla intresserade att boka in onsdagen den 28 november för Frimisseminariet.

Anmälan skickas till gosta.forsman@gmail.com. Ange namn, företag, fakturaadress, telefonnummer samt eventuellt medlemskap i någon av de arrangerande föreningarna. Läs även mer på

www.frimis.com

Surveyföreningen

 

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes