Årets statistikfrämjare 2021 är SvT Datajournalistik – Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson och Oskar Nyqvist

Årets statistikfrämjare är ett team bestående av journalister och utvecklare som tillsammans arbetar med datajournalistik för att med data ge allmänheten fakta istället för åsikter. 

Med dagsaktuella ämnen och data har de genom stor pedagogisk skicklighet och med interaktiv datavisualisering, lockat läsare till att vilja lära sig mer om, och i flera fall själva djupdyka i, siffror och statistik.

Teamet har varit verksam under flera år, och har i samband med pandemin verkligen gjort en insats för statistik och vetenskap.