Statistisk Programmerare till Läkemedelsverket i Uppsala

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Genom vårt arbete främjar vi utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården samt den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. 

Beskrivning av enhet/verksamhet
Enheterna för Effekt och Säkerhet arbetar med värdering av klinisk och preklinisk dokumentation vid ansökningar om godkännande, ändringar, uppföljning och förnyelser av human- och veterinärläkemedel. Dessutom arbetar vi med värdering av läkemedelssäkerhet efter godkännande samt vetenskaplig rådgivning. Vi samverkar med andra medlemsländer i EU i utredningsarbetet och bidrar regelbundet till kommittéer inom den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA samt normativt arbete genom utformning av riktlinjer. Inom Läkemedelsverket sker samverkan mellan verksamhetsområden kring epidemiologiska frågor vilket inbegriper datahantering samt analys. Vi samarbetar framför allt med den del av myndigheten som arbetar med läkemedel i användning. Teamet med statistiker på Effekt och Säkerhet består av sex personer som nu utökas till sju. 

Fortsätt läsa ”Statistisk Programmerare till Läkemedelsverket i Uppsala”

Statistiker till Trafikanalys i Stockholm eller Östersund

Om Trafikanalys
Myndigheten Trafikanalys utvärderar och analyserar effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi bistår regeringen med underlag och rekommendationer samt ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet Transporter och Kommunikationer. Huvudkontoret finns i Stockholm och ett kontor finns i Östersund. Antalet medarbetare är 35, fördelat på tre sakavdelningar och en avdelning för verksamhetsstöd.

Till avdelningen för statistik söker vi
Statistiker
Placeringsort: Stockholm eller Östersund 

Om rekryterande avdelning
Avdelningen ansvarar för framställning och spridning av Sveriges officiella statistik inom flera statistikområden, bland annat Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart och Luftfart. Avdelningen ansvarar också för den internationella statistikrapporteringen på transportområdet. Avdelningen deltar även i gemensamma projekt med övriga avdelningar och bistår med statistik och analyser. För närvarande finns 9 medarbetare med placering i Östersund och i Stockholm.

Fortsätt läsa ”Statistiker till Trafikanalys i Stockholm eller Östersund”

Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University

The department of Statistics at the Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) further strengthens its research and education in statistics and data science, and recruits an Associate Senior Lecturer (biträdande universitetslektor), PhD students, and postdoctoral fellows!

The department of Statistics has about 30 members of staff and conducts research within the field of statistics and data science, including both method development and empirical research, the latter in collaboration with scientists from other departments. We offer a research environment with access to national and international networks. Our research profile focuses on development of novel statistical methods and software for the analysis of large and complex data sets. Applications include evaluation of labor market measures, health and quality of health care, as well as large-scale achievement tests. 
For more information about the department: www.umu.se/en/usbe/about-us/statistics/

Fortsätt läsa ”Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University”

Dataanalytiker med statistisk kompetens till SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde.

Fortsätt läsa ”Dataanalytiker med statistisk kompetens till SCB”

Senior Lecturer to the Department of Statistics at Lund university

Description:
Lund University announces a permanent position of a Senior Lecturer in statistics.
The position includes both teaching (70%) and research and administration (30%), during the first year, the distribution will be 50% – 50%.

The applicant is expected to conduct or be prepared to conduct research in data science. Research interests in one of several areas represented within the Department are a plus. These are analysis of high-dimensional data, Bayesian methods, spatial-temporal models, non-Gaussian modeling, applied research in social science, as well as stochastic models and computational statistics.

Equal importance is given to scientific and pedagogical skills. Teaching can be at the undergraduate, graduate, and doctoral levels. The supervision of undergraduate essays is also expected.

The employment involves teaching in both Swedish and English, so a plan for how language skills will be acquired needs to be established.

Read more and apply through the links below.


University:                   Lund University
Department:                Statistics,
Position:                      Senior Lecturer (Universitetslektor)
Date of Publication:     2021-03-18
Deadline:                     2021-04-16
Contacts:                     Krzysztof Podgórski, 046-728602521, krzysztof.podgorski@stat.lu.se

Read more and apply here:
Web-info (English):   https://lu.varbi.com/what:job/jobID:389967/?lang=en
Web-info (Swedish): https://lu.varbi.com/what:job/jobID:389967/?lang=se