Biträdande lektor i biostatistik till Karolinska Institutet i Solna

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning i epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk och geriatrisk epidemiologi och biostatistik. 

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda. Forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Endast forskare som vill arbeta med denna finansieringsmodell bör överväga att ansöka. Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på ki.se/meb. 

Fortsätt läsa ”Biträdande lektor i biostatistik till Karolinska Institutet i Solna”

Postdoctoral researcher in epidemiology or biostatistics to Karolinska Institutet, Solna

Do you want to contribute to top quality medical research?
Would you like to contribute to improve health for women and their infants? If so, join our research group in reproductive epidemiology which consists of researchers, postdocs and PhD-students conducting studies related to pregnancy, delivery and the neonatal period using national population-based health and quality registers. We are an expanding and exciting group with clinical researchers who will provide you with a welcoming workplace with inspiring epidemiological assignments for improvement of maternal and infant health.

Fortsätt läsa ”Postdoctoral researcher in epidemiology or biostatistics to Karolinska Institutet, Solna”

Statistiker/utredare till Skolverkets statistikenheter i Stockholm

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Till våra två statistikenheter för förskole- och grundskolestatistik samt gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik söker vi nu erfarna statistiker/utredare som vill arbeta med och utveckla vår statistik.

Om arbetet
I rollen som statistiker/utredare kommer du att sammanställa, analysera och förmedla statistik. Du kommer också att ta ansvar för och medverka i planeringen av våra insamlingar samt svara på interna och externa förfrågningar om statistik. Du kommer även att medverka i andra uppföljnings- och utvärderingsprojekt inom myndigheten. Arbetet bedrivs tillsammans med kollegor från olika discipliner.

Fortsätt läsa ”Statistiker/utredare till Skolverkets statistikenheter i Stockholm”

Universitetslektor i matematisk statistik till Umeå universitet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uneå universitet söker en universitetslektor i matematisk statistik för en tillsvidareanställning. Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i området, vilket inkluderar biostatistik, icke-parametrisk statistik, rumslig statistik, och statistisk inlärning. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vi vill med denna rekrytering förstärka vår utbildning och forskning inom matematisk statistik.

Universitetslektorn förväntas stärka institutionens forskningsverksamhet inom matematisk statistik. Den sökande förväntas även delta i vår utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Även handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Anställningen är heltid från våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningen innehåller forsknings- och kompetensutvecklingstid motsvarande 50 % av heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Vid institutionen finns även möjlighet att ansöka om medfinansiering av doktorandtjänster.

Läs mer och ansök här!
Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Statistiker till Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm

QRC Stockholm är ett av sex regionala Kvalitetsregistercentrum med uppdrag att stödja utveckling och användning av nationella kvalitetsregister. Vi söker nu en erfaren statistiker som vill arbeta med att göra kvalitetsregister och deras data till ännu bättre verktyg för vårdens utveckling.

Dina arbetsuppgifter 
Din huvuduppgift är att tillsammans med oss på QRC skapa framtidens kvali­tets­register redan nu. Med välfungerande och välanvända kvalitetsregister kom­mer vårdverksamheter att utveckla och förbättra sin verksamhet. I arbetet ingår att bidra till utvecklingen av QRC:s verksamhet i sin helhet, stödja kvalitetsregister i frågor om datakvalitet och registerdokumentation samt att hålla sig upp­daterad inom området kunskapsstyrning och kvalitetsutveckling. Du ska bidra till att QRC har ett innovativt och utvecklande arbetssätt. 

Fortsätt läsa ”Statistiker till Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm”