FMS vårmöte i corona-tider

Pga corona-viruset så kommer FMS årsmöte att genomföras via zoom enligt tidigare mejl-utskick.

Hälsningar
styrelsen

Visionsarbete

På höstmötet hade vi en workshop som handlade om att jobba med en mer uttalad vision för FMS. Vi pratade då om att fokusera på tre nyckelområden: gemenskap, synlighet och utbildning. Med medlemmarnas bidrag från höstmötet har nu visionsgruppen (Jonas Häggström, Fredrik Norström, Anna Torrång och Ingeborg Waernbaum) tagit fram följande förslag till visionstext som vi vill fortsätta diskutera på vårmötet. Vi tar gärna emot mer synpunkter om texten samt om hur vi ska arbeta vidare med detta här framöver.

FMS Spring meeting and annual meeting

This is a gently reminder to sign up for the FMS Spring meeting. The meeting is in Stockholm (Kräftriket; Sal 14; 10:00-15:30), the 19th March.

Please use link to register:  
 https://www.eventbrite.com/e/arsmote-medlemsforeningar-2020-registrering-93467065509

Attached is the program and ”ärendelistan” for the annual meeting (in Swedish only).

Best wishes
/the FMS board

FMS Spring scientific meeting and annual meeting in Stockholm March 19

Welcome to FMS Spring scientific meeting and annual general meeting! This will take place in Stockholm on March 19 from 10:00 to approximately 15:30.

The theme will be ’Current research in biostatistics in Sweden’ with a focus on speakers who have recently received a doctoral degree or will do so this year. In addition, there will be a workshop on data visualisation in R.

Complete program of the meeting with more details will be announced later.

 

FMS vårmöte och årsmöte 19 mars

Varmt välkomna till FMS vårmöte och årsmöte i Stockholm den 19 mars. Vi planerar att ha ett program som börjar kl 10 och avslutas ca kl 15:30.

Temat för dagen är aktuell forskning inom biostatistik i Sverige, med talare som antingen har disputerat nyligen, eller som planerar att göra det i år. Dessutom blir det ett föredrag om visualisering av data i R med praktisk inriktning.

Mer information kommer inom kort.

Väl mött!

FMS styrelse

Datum för vårmöte 2020

Vårmötet blir den 19/3, i Stockholm.

Mer information kommer!

/Styrelsen

Tack för ett lyckat höstmöte!

Tack alla ni som presenterade och deltog på FMS höstmöte 18/10 på Karolinska institutet. Temat för mötet var ”Observational studies: registers, ethical vetting, industry”. Det var ett välbesökt möte med 8 föredrag och ca 50 deltagare. Dessutom hade vi en mini-workshop: ”Developing a vision of the Swedish Society of Medical Statistics” som var startskottet för ett visionsarbete inom vår sektion. Vi vill också tacka Karolinska Institutet för hjälpen.

Ha en trevlig höst!

Ingeborg

FMS AUTUMN MEETING 2019: OBSERVATIONAL STUDIES – REGISTERS, ETHICAL VETTING, INDUSTRY

Welcome to the Autumn meeting of FMS 2019 

 

When:  18th October 2019: Friday 10:00-16:00

Where: Karolina, Widerströmska huset, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18, Solna

Fee: There is no fee, but FMS is offering a light meal and some snacks during the breaks.

Program: Please see attached program. Note – program update (change of one of the speakers)!

Application: Please send an email to fmshostmote2019@gmail.com (note this is a separate address); with your name and information of allergies. We would appreciate if you could send your email before 11th of October 2019.

 

We are looking forward to meet you !

 

FMS styrelse

FMS höstmöte den 18/10-2019

Höstmöte med tema: Observationsstudier.

När? 18/10 kl 10-16

Var? Karolinska Institutet i salen Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 (https://medarbetare.ki.se/karolina)

Agenda meddelas senare.

/Styrelsen

FMS utlyser stipendier för 2019

Föreningen för medicinsk statistik utlyser för år 2019 ett eller flera stipendium på ett sammanlagt belopp om högst 25 000 kr. Stipendiet finansieras primärt av intäkter från företag och institutioner som är partners till föreningen och kan sökas av medlemmar som vill främja den egna professionella utvecklingen som statistiker genom deltagande i konferenser, kurser eller liknande ändamål. Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur eventuellt tilldelade pengar skall användas, preliminära kostnader, program för den aktuella aktiviteten samt en meritförteckning för den sökande. Efter genomgången resa, kurs eller dylikt förväntas utsedda stipendiater att skriva en kortfattad redogörelse för den aktuella aktiviteten samt beskriva på vilket sätt möjligheten att delta bidrog till att uppfylla stipendiets syfte.

Fullständig ansökan skickas till fmsstyrelse@gmail.com och ska vara föreningen tillhanda senast 14 juni 2019. Beslut om stipendie-utdelningen kommer att fattas kort därefter och meddelas via mejl till stipendiat(er) samt kungöras på föreningens hemsida.

Följande partners stödjer FMS verksamhet och detta stipendium:

            

 

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes