Datum för vårmöte 2020

Vårmötet blir den 19/3, i Stockholm.

Mer information kommer!

/Styrelsen

Tack för ett lyckat höstmöte!

Tack alla ni som presenterade och deltog på FMS höstmöte 18/10 på Karolinska institutet. Temat för mötet var ”Observational studies: registers, ethical vetting, industry”. Det var ett välbesökt möte med 8 föredrag och ca 50 deltagare. Dessutom hade vi en mini-workshop: ”Developing a vision of the Swedish Society of Medical Statistics” som var startskottet för ett visionsarbete inom vår sektion. Vi vill också tacka Karolinska Institutet för hjälpen.

Ha en trevlig höst!

Ingeborg

FMS AUTUMN MEETING 2019: OBSERVATIONAL STUDIES – REGISTERS, ETHICAL VETTING, INDUSTRY

Welcome to the Autumn meeting of FMS 2019 

 

When:  18th October 2019: Friday 10:00-16:00

Where: Karolina, Widerströmska huset, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18, Solna

Fee: There is no fee, but FMS is offering a light meal and some snacks during the breaks.

Program: Please see attached program. Note – program update (change of one of the speakers)!

Application: Please send an email to fmshostmote2019@gmail.com (note this is a separate address); with your name and information of allergies. We would appreciate if you could send your email before 11th of October 2019.

 

We are looking forward to meet you !

 

FMS styrelse

FMS höstmöte den 18/10-2019

Höstmöte med tema: Observationsstudier.

När? 18/10 kl 10-16

Var? Karolinska Institutet i salen Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 (https://medarbetare.ki.se/karolina)

Agenda meddelas senare.

/Styrelsen

FMS utlyser stipendier för 2019

Föreningen för medicinsk statistik utlyser för år 2019 ett eller flera stipendium på ett sammanlagt belopp om högst 25 000 kr. Stipendiet finansieras primärt av intäkter från företag och institutioner som är partners till föreningen och kan sökas av medlemmar som vill främja den egna professionella utvecklingen som statistiker genom deltagande i konferenser, kurser eller liknande ändamål. Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur eventuellt tilldelade pengar skall användas, preliminära kostnader, program för den aktuella aktiviteten samt en meritförteckning för den sökande. Efter genomgången resa, kurs eller dylikt förväntas utsedda stipendiater att skriva en kortfattad redogörelse för den aktuella aktiviteten samt beskriva på vilket sätt möjligheten att delta bidrog till att uppfylla stipendiets syfte.

Fullständig ansökan skickas till fmsstyrelse@gmail.com och ska vara föreningen tillhanda senast 14 juni 2019. Beslut om stipendie-utdelningen kommer att fattas kort därefter och meddelas via mejl till stipendiat(er) samt kungöras på föreningens hemsida.

Följande partners stödjer FMS verksamhet och detta stipendium:

            

 

2019 Spring conference and annual meeting

Friday 22 March 2019 at University of Gothenburgh

Room 420, Annedalsseminariet

Final agenda:

09:30 – 10:00  Registration and coffee

10:00 – 10:05  Welcome!  Cecilia Lundholm, KI, FMS chair

10:05 – 10:40  Victor Jonsson, Chalmers Computational Systems Biology infrastructure On statistical modelling of metagenomics data

10:40 – 11:15  Ida Hed Myrberg, Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet Communication challenges and how to overcome them: Experineces of a junior consultant in Biostatistics

11:15 – 11:45  FMS annual meeting (FMS members, held in Swedish)

11:45 – 13:00  Lunch

13:00 – 13:35  Felix Held, Department of Mathematical Sciences, University of Gothenburgh Pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling in a Bayesian hierarchical framework: Predicting the effect of dexamethasone on cortisol in light of a circadian rhythm in horses

13:35 – 14:10  Theresa Stocks, Stockholm University Dynamic modelling of hepatitis C transmission among people who inject drugs: A tool to support WHO elimination targets

14:10 – 14:40  Robin Myte, AstraZeneca Using Bayesian network analysis to understand biology and disease

14:40 – 15:00  Coffee

FMS Årsmöte den 22/3

FMS årsmöte hålls i rum 420 i Annedalsseminariet i Göteborg och startar kl. 09:30.

Agenda:

09:30 – 10:00  Registration and coffee

10:00 – 10:05  Welcome!  Cecilia Lundholm, KI, FMS chair

10:05 – 10:40  Victor Jonsson, Chalmers Computational Systems Biology infrastructure On statistical modelling of metagenomics data

10:40 – 11:15  Ida Hed Myrberg, Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet Communication challenges and how to overcome them: Experineces of a junior consultant in Biostatistics

11:15 – 11:45  FMS annual meeting (FMS members, held in Swedish

11:45 – 13:00  Lunch

13:00 – 13:35  Felix Held, Department of Mathematical Sciences, University of Gothenburgh Pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling in a Bayesian hierarchical framework: Predicting the effect of dexamethasone on cortisol in light of a circadian rhythm in horses

13:35 – 14:10  TBA

14:10 – 14:40  Robin Myte, AstraZeneca

14:40 – 15:00  Coffee

Anmäl dig här!

 

FMS vårmöte och årsmöte 22 mars 2019

Härmed vill vi önska alla våra medlemmar varmt välkomna till FMS vårmöte och årsmöte i Göteborg den 22 mars. Vi planerar att ha ett program som börjar kl 10 och avslutas med fika kl 15.

Temat för dagen är aktuell forskning inom biostatistik i Sverige, med talare som antingen har disputerat nyligen, eller som planerar att göra det i år.  

Mer information med möjlighet att anmäla sig kommer inom kort. 

Väl mött!

FMS styrelse

 

2018 Spring conference and annual meeting – 23 Mars

Welcome to the FMS spring conference and annual meeting the 23 Mars at Uppsala University!
Room P204, Prismahuset.

Preliminary program

09:00 – 10:00 Registration and coffee
10:00 – 10:15 Welcome! Cecilia Lundholm, KI, FMS chair
10:15 – 10:45 A robust approach to confounder adjustment in epidemiological studies of continuous outcomes Marie Reilly, KI
10:45 – 11:00 Discussion/short break
11:00 – 11:30 Logistic regression as a method to show the connection between health determinants and self-rated general health – How to present the results to reach a wider audience Carina Persson,
Staben Hållbar utveckling Regionkansliet, Örebro
11:30 – 12:00 FMS annual meeting (FMS members, held in Swedish)
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:30 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål – GDPR och statistiklagstiftningen” Joachim Angermund, tf chefsjurist, SCB
13:30 – 14:00 Analysing Individual but Federated data Bodil Svennblad, UCR, Uppsala
14:00 – 14:30 Discussion/reservtid
14:30 – 15:00 Coffee
15:00 – 15:20 Studying lead time and length-biased sampling in breast cancer data using continuous tumour growth modelling Linda Abrahamsson, KI

15:20 – 15:40 A unified risk model using the Stockholm3 score and PI-RADS score from magnetic resonance imaging of the prostate to predict the risk of advanced prostate cancer Thorgerdur Palsdottir, KI
15:40 – 16:10 Crowdsourcing and competitions in data analysis Yudi Pawitan, KI
16:10 – 16:30 Discussion and close

Kallelse till FMS årsmöte

Alla medlemmar i FMS hälsas välkomna till FMS årsmöte den 23 Mars. Årsmötet sker i samband med FMS vårkonferens (se separat nyhet).

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes