Metodstatistiker till SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig.

Fortsätt läsa ”Metodstatistiker till SCB”

Statistiker till Avdelningen för försäkringsmedicin på Karolinska Institutet

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Vid Avdelningen för försäkringsmedicin bedrivs tvärvetenskaplig forskning och undervisning om olika aspekter av sjukfrånvaro, hälsa, arbete och livssituation. Vi är cirka 35 personer och driver cirka 25 olika forskningsprojekt. På avdelningen får du en unik möjlighet att arbeta tillsammans med toppforskare inom det försäkringsmedicinska området. Du kommer att ingå i en grupp med flera statistiker vid avdelningen. Vi erbjuder en engagerad och internationell miljö där du får en möjlighet att bidra till högkvalitativ forskning. Du kommer att ha exceptionella möjligheter att arbeta med stora register- och enkätdatabaser och goda möjlighet att utvecklas som statistiker.

Fortsätt läsa ”Statistiker till Avdelningen för försäkringsmedicin på Karolinska Institutet”

Välkommen till årsmötesdagar i Svenska statistikfrämjandet och medlemsföreningarna 18-19/3!

Onsdag den 18 mars är det dags för årsmöte i Svenska statistikfrämjandet och dagen efter (torsdag 19/3) håller medlemsföreningarna sina årsmöten.

Årsmötena hålls i år i Stockholms Universitets lokaler i norra Stockholm, Frescati på onsdagen och Kräftriket på torsdagen. Exakta lokaler och tider meddelas inom kort. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast tisdag den 18/2. Motioner skickas till sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se

Statistikfrämjandets årsmöteskonferens har i år tema FRAMTID och vi har en mycket spännande talarlista:
Walter Radermacher, Generaldirektör FENStat samt fd. Generaldirektör Eurostat
Joakim Stymne, Generaldirektör SCB
Olle Häggström, Professor i matematisk statistik och föreståndare för avdelningen för matematisk statistik vid Göteborgs Universitet
Mattias Villani, Professor i statistik vid Stockholms universitet samt Linköpings universitet. 

Anmäl dig till årsmötet här!

Den preliminära agendan ser ut enligt följande:
10:00 – 10:30 – Kaffe och registrering (Sal E487)
10:30 – 12:00 – Årsmöte Svenska statistikfrämjandet
12:00 – 13:00 – Lunch på egen bekostnad 
13:00 – 16:45 – Konferens med tema Framtid (Hörsal 4) (Fika 14:45-15:00)
16:45 – 17:15 – Prisutdelning Årets Statistikfrämjare
18:00 – 21:00 – Middag på Stora Skuggans Värdshus (Statistikfrämjandet står för mat och alkoholfri dryck)

Väl mött önskar Styrelsen!

Om åldersbedömningar och att lära sig av misstagen

Denna text utgör en återgivning av en artikel i Qvintensen nr 1, 2019.

Vi vill dela med oss av våra gemensamma erfarenheter och funderingar under det senaste året, då vi har jobbat med granskning av myndigheters missbruk av statistik. Vår förhoppning är att vi därmed kan ge goda råd för hur myndigheter ska undvika liknande misstag, hur vi som forskare bör agera och hur vi bör utveckla utbildningen för studenter som läser statistik.

Vi har granskat Socialstyrelsens rapport Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt (Socialstyrelsen 2016), och vi med flera har kritiserat myndigheten för att inte följa god vetenskaplig sed[1].

Socialstyrelsens rapport har fått konsekvenser för tusentals ungdomar i Sverige. Man rekommenderar användningen av magnetkamera-analys av knä som metod för att bedöma om asylsökande är över 18 år eller inte. Metoden har sedan tillämpats av Rättsmedicinalverket (RMV) som beslutsstöd åt Migrationsverket. Ett barn som är asylsökande har långtgående rättigheter jämfört med vuxna och åldersbedömningen kan därför ha livsavgörande konsekvenser (Azeri 2018).
Fortsätt läsa ”Om åldersbedömningar och att lära sig av misstagen”

Lars Lyberg Årets Statistikfrämjare 2019

I samband med Svenska statistikfrämjandets årsstämma den 21/3 2019 delades även priset till Årets Statistikfrämjare ut. Priset delas ut årligen till ”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.”

I år föll valet av prismottagare på Lars Lyberg, som under 2018 bland annat utkommit med två böcker: ”Total Survey Error in Practice” där Lyberg var redaktör, och ”Advances in Comparative Survey Methods: Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts” där han varit med och författat två av kapitlen. Under 2018 genomfördes dessutom den stora, internationella konferensen ”Big Surv 18” i Barcelona som Lyberg varit upphovsmakare till.

Joakim Malmdin, ordförande i Svenska statistikfrämjandet, kommenterar utmärkelsen: ”Lars Lyberg är en person som under lång tid har, och som även fortsätter att kraftigt påverka statistikområdet och lyfter fram såväl statistik som ämne, som Sverige som land både för statistiker och allmänheten. Det är en värdig vinnare av 2019 års pris!”

Lars Lyberg själv tackade för utmärkelsen med följande ord: ”Jag vill tacka styrelsen för priset. Det är förstås en stor ära, särskilt som jag aldrig tidigare fått någon utmärkelse i Sverige. Det är inspirerande och jag får lust att fortsätta jobba så länge orken, lusten och efterfrågan håller i sig.”

Årets Statistikfrämjare har tidigare delats ut till bland annat Hans Rosling, Rolf Sundberg och Mediernas Katarina Andersson och Martin Wicklin