Statistisk Programmerare till Läkemedelsverket i Uppsala

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Genom vårt arbete främjar vi utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården samt den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. 

Beskrivning av enhet/verksamhet
Enheterna för Effekt och Säkerhet arbetar med värdering av klinisk och preklinisk dokumentation vid ansökningar om godkännande, ändringar, uppföljning och förnyelser av human- och veterinärläkemedel. Dessutom arbetar vi med värdering av läkemedelssäkerhet efter godkännande samt vetenskaplig rådgivning. Vi samverkar med andra medlemsländer i EU i utredningsarbetet och bidrar regelbundet till kommittéer inom den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA samt normativt arbete genom utformning av riktlinjer. Inom Läkemedelsverket sker samverkan mellan verksamhetsområden kring epidemiologiska frågor vilket inbegriper datahantering samt analys. Vi samarbetar framför allt med den del av myndigheten som arbetar med läkemedel i användning. Teamet med statistiker på Effekt och Säkerhet består av sex personer som nu utökas till sju. 

Fortsätt läsa ”Statistisk Programmerare till Läkemedelsverket i Uppsala”

Statistiker till Trafikanalys i Stockholm eller Östersund

Om Trafikanalys
Myndigheten Trafikanalys utvärderar och analyserar effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi bistår regeringen med underlag och rekommendationer samt ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet Transporter och Kommunikationer. Huvudkontoret finns i Stockholm och ett kontor finns i Östersund. Antalet medarbetare är 35, fördelat på tre sakavdelningar och en avdelning för verksamhetsstöd.

Till avdelningen för statistik söker vi
Statistiker
Placeringsort: Stockholm eller Östersund 

Om rekryterande avdelning
Avdelningen ansvarar för framställning och spridning av Sveriges officiella statistik inom flera statistikområden, bland annat Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart och Luftfart. Avdelningen ansvarar också för den internationella statistikrapporteringen på transportområdet. Avdelningen deltar även i gemensamma projekt med övriga avdelningar och bistår med statistik och analyser. För närvarande finns 9 medarbetare med placering i Östersund och i Stockholm.

Fortsätt läsa ”Statistiker till Trafikanalys i Stockholm eller Östersund”

Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University

The department of Statistics at the Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) further strengthens its research and education in statistics and data science, and recruits an Associate Senior Lecturer (biträdande universitetslektor), PhD students, and postdoctoral fellows!

The department of Statistics has about 30 members of staff and conducts research within the field of statistics and data science, including both method development and empirical research, the latter in collaboration with scientists from other departments. We offer a research environment with access to national and international networks. Our research profile focuses on development of novel statistical methods and software for the analysis of large and complex data sets. Applications include evaluation of labor market measures, health and quality of health care, as well as large-scale achievement tests. 
For more information about the department: www.umu.se/en/usbe/about-us/statistics/

Fortsätt läsa ”Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University”

Årets Statistikfrämjare 2020: Tom Britton

Under årsmötet den 24/3 korades Tom Britton till Årets statistikfrämjare 2020.

Motiveringen lyder:

Årets statistikfrämjare är en person som fått stort genomslag i flera olika media i samband med COVID-19 pandemin.
Genom sin förmåga att framställa komplicerade statistiska begrepp på ett professionellt och pedagogiskt sätt har personen utbildat svenska folket om bland annat: svårigheter med prognoser, osäkerhet i skattningar och vad ett R-tal är.
Personen har deltagit i såväl nationella som internationella event, där han både presenterat viktig statistisk forskning och delat med sig av sina upplevelser av att som statistiker ha en så publik roll.”

Svenska statistikfrämjandets ordförande, Joakim Malmdin, kommenterar utmärkelsen: ”Det är väldigt uppskattat att en statistiker fått så mycket uppmärksamhet under pandemin, och att dessutom på ett så förtjänstfullt sätt fört fram komplexiteten i vårt arbete på det sätt som Tom Britton gjort. Det är en väl värdig mottagare av priset”.

Vi önskar Tom Britton stort grattis! En värdig mottagare av årets pris!

I samband med utnämningen höll Tom ett föredrag med titeln ”Covid-19: svåra skattningsproblem och för lite data”. Föredraget finns tillgängligt via Statistikfrämjandets digitala kanaler.

Priset delas ut årligen till ”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.”