Would you like to be part of a growing Swedish biopharma company?

Hansa Biopharma is a fast-growing biopharmaceutical company, developing immunomodulatory treatments for enabling transplantations, rare immunoglobulin G (IgG)-mediated autoimmune conditions, gene therapy and cancer. The Company’s lead product candidate, imlifidase, has been granted conditional approval in the European Union for the desensitization treatment of highly sensitized adult kidney transplant patients with a positive crossmatch against an available deceased donor. Commercial launch in select European countries is expected in the fourth quarter of 2020. Hansa’s research and development program is also advancing the Company’s enzyme technology to develop the next generation of IgG-cleaving enzymes with potentially lower immunogenicity, suitable for repeat dosing in relapsing autoimmune diseases and oncology. Hansa Biopharma is based in Lund, Sweden and has also operations in other European countries and in the U.S.

We are seeking an experienced and highly motivated Biostatistician based in Hansa Biopharmas´s HQ in Lund. In the role as Biostatistician you will be involved in all the statistical activities of our clinical studies, working closely with both the Clinical Research Manager (CRM) and the Biometrics Manager. You will be involved in several projects and studies simultaneously and report to the Director of Clinical Operations.

Fortsätt läsa ”Would you like to be part of a growing Swedish biopharma company?”

Digital konferens på World Statistics Day, tisdag den 20/10

Detta inlägg kommer att uppdateras löpande, så återkom gärna för mer information om talarna och dagen i stort.

På World Statistics Day den 20 oktober anordnar Svenska statistikfrämjandet en digital konferens med sex oerhört spännande talare.

Förmiddagen kommer fokusera på framtiden, och hur statistik och statistiker kan bidra till samhället på bästa sätt. På eftermiddagen kommer vi sedan få höra både om hur polis och rättsväsende jobbar med statistik, samt hur statistiker jobbat under den pågående pandemin.

Det blir med andra ord en mycket spännande dag!

Anmäl dig till konferensen här:
https://zoom.us/meeting/register/tJwodO6przosG9MtNeLAF1ABKCv0ifx2vMo

Agenda för dagen:

8:45 – Introduktion och välkommen
Joakim Malmdin, Ordförande Svenska statistikfrämjandet

Joakim Malmdin

9:00 – Joakim Stymne, Generaldirektör SCB

Joakim Stymne

10:00 – Walter Radermacher, Ordförande FENStatS

Walter Radermacher

11:00 – Vad innebär en certifiering för svenska statistiker?
Magnus Pettersson, Ansvarig FENStatS arbetsgrupp för ackreditering

Magnus Pettersson

12:00 – Lunch

13:00 – DNA, än se´n då?
Anders Nordgaard, Statistiker på Nationellt Forensiskt Center och Årets Statistikfrämjare

Anders Nordgaard

14:00 – Mina erfarenheter av hetluften i samband av Covid-19
Tom Britton, Matematikprofessor Stockholms Universitet

Tom Britton

15:00 – Modellering och övervakning av covid-19-pandemin: erfarenheter från Folkhälsomyndighetens analysenhet
Martin Berlin, Statistiker Folkhälsomyndigheten

Martin Berlin

16:00 – Joakim Malmdin, Ordförande Svenska statistikfrämjandet

Mellan varje presentation kommer det vara en bensträckare, allt för att du ska orka vara med hela dagen.

Konferensen genomförs via Zoom, och du kan hoppa in och ur konferensen under hela dagen.

Vi har som mål att spela in alla föredrag och göra dessa tillgängliga i efterhand. Mer information kommer.

Anmäl dig till konferensen här:
https://zoom.us/meeting/register/tJwodO6przosG9MtNeLAF1ABKCv0ifx2vMo

Du kan delta via dator, mobil eller genom att ringa in.

För mer information kontakta sekreterare Mattias Strandberg på:
sekreterare@statistikframjandet.se

Väl mött!

/Styrelsen

Om Joakim Stymne
– Generaldirektör vid SCB sedan 2017
– Har tidigare jobbat som generaldirektör vid Statens Tjänstepensionsverk
– Var före det statssekreterare vid Utrikesdepartementet och Kulturdepartementet
– Tidigare chefsekonom på företag på finansmarknaden
– Till utbildningen är han nationalekonom med examina från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University

Om Walter Radermacher
– Director General of Eurostat from 2008 to 2016
– Chief Statistician of the European Union from 2008 to 2016
– Worked at Destatis, the German Federal Statistical Office, for 30 years, ultimately as its President and Federal Returning Officer
– The first Chair of the UN Committee of Experts on Environmental- Economic Accounting (UNCEEA) from 2005 to 2008
– Researcher at the Department of Statistical Sciences, Sapienza University of Rome since 2017
– President of FENStatS, the Federation of European National Statistical Societies

Om Magnus Pettersson
– Fil.lic i biostatistik
– Arbetar sedan 1995 som konsult på Statistikkonsulterna i Göteborg
– Främsta fokus inom industriella tillämpningar av statistik
– Deltog i utvecklingen av Statistikfrämjandets etiska kod
– Tidigare ledamot och sekreterare i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM)
– Ordförande i FENStatS accreditation committee
– Ackrediterad statistiker enligt AMSTAT:s kriterier PStat

Om Anders Nordgaard
– Civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet
– Teknisk doktor i Matematisk statistik och sedermera docent i Statistik vid samma universitet, där han också tidigare hade anställning som universitetslektor.
– Arbetar sedan 2010 heltid som specialist vid Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) inom Polismyndigheten, och är fortfarande adjungerad lektor vid Linköpings universitet.
– Forskar och utvecklar metodik för sannolikhetsbaserad värdering av forensiska undersökningsresultat
– Föreläser regelbundet om ovanstående internt vid NFC och för domare, åklagare, kriminaltekniker och försvarsadvokater.
– Deltar i forskningsprojekt koordinerade av IAEA och FAO om livsmedelssäkerhet (bedrägerier rörande ursprung och innehåll) i utvecklingsländer. 
– Sedan 2016 editor-in-chief för tidskriften Law, Probability and Risk (Oxford University Press).

Om Tom Britton
-Professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet
– Sektionsdekanus i Matematik-Fysik
– Ordförande i Cramérsällskapet
– Forskar om smittspridningsmodeller, nätverk, fylogeni och andra tillämpningar av sannolikhetsteori och statistik inom biologi och medicin
– Författare av 2 läroböcker i sannolikhetsteori och statistik, samt 3 forskningsmonografier om smittspridningsmodeller och statistisk analys.
-Författare av drygt 100 vetenskapliga artiklar
– Undervisar 1-3 kurser i matematisk statistik på olika nivåer per läsår

Om Martin Berlin
– Fil.dr i nationalekonomi från Stockholms universitet
– Avhandling på temat subjektivt välbefinnande
– Arbetar med statistik och modellering på Folkhälsomyndighetens analysenhet
– Har under covid-19-pandemin främst jobbat med övervakning av dödsfall och skattning av dödligheten.

Statistician

Role: Survey Statistician  
Salary: £50130-£57900 Depending on experience(or SEK Equivalent)
Duration: 12 Month Contract
Location: UK(Southampton) or Sweden(Stockholm)
Start date: October/November 2020
Reporting to: Senior Project Manager
Deadline: 17th October 2020  

Flowminder is a non-profit foundation that specialises in the analysis of anonymised mobile phone data, satellite imagery, and household survey data for humanitarian and international development purposes. 

Our mission is to enable decision makers to access the data they need to transform the lives of vulnerable people, at scale. We are striving to create a world in which decisions that can improve the lives of vulnerable people are based on the most appropriate evidence. We partner with decision makers and key stakeholders in national and international data systems to produce high-quality data, strengthen capacity, develop new methods and tools, and leverage novel data sources to improve the lives of vulnerable populations. 

Fortsätt läsa ”Statistician”

Metodstatistiker till Centrum för Metodutveckling i Stockholm

Ref x20-90450

Vill du jobba som metodstatistiker och bidra till att lösa brott?

Vill du bli en av oss som tillsammans löser brottsgåtor som annars skulle förbli olösta?

Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler för att tillsammans lösa brottsgåtor och bidra med svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol.

Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning består av sex rättsmedicinska enheter och genomför varje år cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polis och åklagare. Vi undersöker också misstänkta gärningspersoner och brottsoffer som utsatts för våldsbrott. På uppdrag av polis och åklagare har de rättsmedicinska enheterna till uppgift att utföra olika typer av rättsmedicinska undersökningar och bedömningar. Vi upprättar nu ett Centrum för metodutveckling (CMU) där du kommer att vara en av de första medarbetarna. CMU ska följa, utvärdera, utveckla och implementera kunskap inom kompetensområdet rättsmedicin.

Fortsätt läsa ”Metodstatistiker till Centrum för Metodutveckling i Stockholm”