Biträdande lektor i biostatistik till Karolinska Institutet i Solna

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning i epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk och geriatrisk epidemiologi och biostatistik. 

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda. Forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Endast forskare som vill arbeta med denna finansieringsmodell bör överväga att ansöka. Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på ki.se/meb. 

Fortsätt läsa ”Biträdande lektor i biostatistik till Karolinska Institutet i Solna”

Postdoctoral researcher in epidemiology or biostatistics to Karolinska Institutet, Solna

Do you want to contribute to top quality medical research?
Would you like to contribute to improve health for women and their infants? If so, join our research group in reproductive epidemiology which consists of researchers, postdocs and PhD-students conducting studies related to pregnancy, delivery and the neonatal period using national population-based health and quality registers. We are an expanding and exciting group with clinical researchers who will provide you with a welcoming workplace with inspiring epidemiological assignments for improvement of maternal and infant health.

Fortsätt läsa ”Postdoctoral researcher in epidemiology or biostatistics to Karolinska Institutet, Solna”

Statistiker/utredare till Skolverkets statistikenheter i Stockholm

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Till våra två statistikenheter för förskole- och grundskolestatistik samt gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik söker vi nu erfarna statistiker/utredare som vill arbeta med och utveckla vår statistik.

Om arbetet
I rollen som statistiker/utredare kommer du att sammanställa, analysera och förmedla statistik. Du kommer också att ta ansvar för och medverka i planeringen av våra insamlingar samt svara på interna och externa förfrågningar om statistik. Du kommer även att medverka i andra uppföljnings- och utvärderingsprojekt inom myndigheten. Arbetet bedrivs tillsammans med kollegor från olika discipliner.

Fortsätt läsa ”Statistiker/utredare till Skolverkets statistikenheter i Stockholm”

Webinar on E-value

Arvid Sjölander är biostatistiker på Avdelningen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet. Hans huvudsakliga forskningsområde är kausal inferens och syskon/tvillingstudier.
Han har på senare tid fördjupat sig i det nya ”E-värdet” som han under en timme kommer att berätta mer om i ett webinar för Statistikfrämjandets medlemmar.
Missa inte det!

Webinaret kommer att ske på svenska, med slides på engelska. 

Precis som tidigare webinar kommer detta att ske via Zoom. Du anmäler dig nedan.
OBS! Webinaret är flyttat till den 20/5 kl. 14-15.
Avanmäl dig gärna från webinaret om du ej längre har möjlighet att närvara, så att vi vet hur många som förväntas delta. Länk för avanmälan finns i det bekräftelsemail du fick när du anmälde dig. 

The E-value
Most epidemiological studies aim to estimate the causal effect of a particular exposure on a particular outcome. Recently, the so-called “E-value” was proposed, as a tool to assess the sensitivity of obtained estimates to unmeasured confounding. The E-value has quickly become very popular, and is today often recommended (or even demanded!) by reviewers. In this presentation we will review the definition of the E-value, and illustrate its application with a real data example. We will also clarify some important methodological points, which have not been addressed in previous literature. Finally, we will discuss potential limitations of the E-value, and review recent criticism of the method.

Anmäl mig!