Analytiker till Arbetsmiljöverket

Dnr 2020/ 017599
Vill du arbeta med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och som bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig!

Vi söker en erfaren analytiker med samhällsvetenskaplig inriktning till Stockholm som ska, tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare, arbeta med enhetens analysverksamhet för att tillgodose våra interna och externa intressenters behov.

Statistik- och analysenheten har ansvar för den officiella svenska arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken samt att ta fram underlag för myndighetens tillsyns- och regelarbete, exempelvis omvärldsrapporter, uppföljningar och utvärderingar. Enheten arbetar också med analys av arbetsmiljön för att identifiera samband och trender i arbetsmiljön och att göra dessa mer tillgängliga för externa intressenter.

Ditt nya arbete
Du kommer att arbeta med olika delar av enhetens analysverksamhet, som exempelvis riskanalys, omvärldsanalys och utvärderingsverksamhet. Som analytiker är du bred i din kompetens och kan anpassa metod och angreppssätt utifrån de behov och uppdrag som finns.

Fortsätt läsa ”Analytiker till Arbetsmiljöverket”

Statistiker till Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen

Ansök senast: 2020-04-03 | Placeringsort: Norrköping | Ref: 3171

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.
Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Ditt framtida arbete
Till sektionen för analys med 20 medarbetare söker vi nu en statistiker. Sektionen ansvarar för hantering av trafikdata, händelser och tillbud samt statistik, prognoser och analyser inom både sjö- och luftfart. Vi arbetar även med ”human factors”-frågor för samtliga trafikslag. För dig som vill bidra till säkerheten inom sjö- och luftfartssystemen erbjuder vi en roll med stora utvecklingsmöjligheter i en etablerad och dynamisk miljö. 

Fortsätt läsa ”Statistiker till Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen”

Statistikfrämjandets årsmöte sker digitalt. Konferensen skjuts till i höst.

Med anledning av de senaste dygnens utveckling väljer styrelsen nu att genomföra årsmötet på digital väg, och konferensen skjuts till i höst.

Styrelsen beklagar givetvis detta, men vi vill ta vårt ansvar för medlemmarnas och våra gästföreläsares hälsa och välmående. 

Med hänvisning till stadgarna kommer årsmötet att hållas på utannonserad tid (10:30 – 12:00), dock sker mötet via det digitala verktyget GoToMeeting. 

Du kan välja att deltaga via webben, ett program på din dator, platta eller smartphone, alternativt genom att ringa in till årsmötet.
Behöver du hjälp med deltagandet, kontakta sekreterare Mattias Strandberg på sekreterare@statistikframjandet.se

Delta i mötet via webben från en dator, platta eller smartphone genom att klicka på följande länk:
https://global.gotomeeting.com/join/357390461

Ladda ner ett program (app) för dator, platta eller smartphone för att delta mötet. Du laddar ner programmet (appen) här:
https://global.gotomeeting.com/install/357390461

Du kan även ringa in till årsmötet på telefonnummer: +46 (0) 853 527 818
Ange då koden: 357-390-461

För att enklare kunna fastställa röstlängd ber vi dig att fortfarande anmäla dig till årsmötet som tidigare. 
Anmäl dig till årsmötet här!

Medlemsföreningarna (Cramérsällskapet, FMS, Industriell Statistik sam Surveyföreningen) kommer även de att ställa in sina konferensen och genomföra årsmötena digitalt. Information om detta kommer från respektive förening.
Anmäl dig till medlemsföreningarnas årsmöte (19/3) här!

Dagordningen för årsmötet ser ut enligt följande:

1.     Mötets öppnande
2.     Val av ordförande för årsmötet
3.     Val av sekreterare för årsmötet
4.     Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
5.     Fråga om mötets behöriga utlysande
6.     Fastställande av dagordning
7.     Årsredovisningar samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet
   a.     Verksamhetsberättelse
   b.     Årsbokslut
   c.     Revisionsberättelse
   d.     Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8.     Val av styrelse
9.     Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10.  Val av valberedning om tre personer
11.  Fastställande av medlemsavgifter att gälla för innevarande verksamhetsår
12.  Fastställande av budget för verksamhetsåret
13.  Motioner och övriga anmälda ärenden (se detaljer nedan)
   a.     Proposition: ”Anställd konsult”
   b.     Motion 1: ”Dokumentation”
   c.     Motion 2: ”Qvintensen”
   d.     Motion 3: ”Ändrad mandattid”
14.  Styrelsen informerar
   a.     Samordning av medlemsregister
   b.     Ackreditering av statistiker
   c.     Uppdatering av digitala kanaler
15.  Mötets avslutande

Väl mött önskar Styrelsen!

Senior Study Statistician – Oncopeptides

We are now seeking a Senior Study Statistician for Oncopeptides. The company, which is listed on the Stockholm Stock Exchange, was founded in Sweden year 2000 and operates globally. Oncopeptides develops drugs for the treatment of cancer and is in a very exciting phase of development. As Senior Study Statistician you will be accountable for development of statistical strategies, plans, processes and evaluation across Oncopeptides clinical studies. As Senior Study Statistician you will report to Director of Biostatistics. This is a role for you who want to work at a fast growing and dynamic company that is dedicated to make a big difference for the patient. 

Fortsätt läsa ”Senior Study Statistician – Oncopeptides”

Video från studentkonferens

I slutet av maj 2019 anordnade Statistikfrämjandet, med stöd från SCB, den första konferensen för masterstuderande i statistik. Sent omsider finns nu den första videon från konferensen tillgänglig. Det är Mattias Villanis presentation ”The core of AI is statistics”.

Se filmen här.