Årsmötet sker onsdag den 24/3 2021 kl. 13-16

Årsmötet kommer att genomföras onsdag den 24/3 2021 kl. 13:00-16:00, och då helt digitalt via vår plattform Zoom (där vi även genomförde konferensen i höstas). 

Anmäl dig till årsmötet här!

Kom ihåg att du måste ha betalat din medlemsavgift för 2020 för att vara röstberättigad på årsmötet.
Kontakta
sekreterare@statistikfrämjandet.se om du inte fått någon avi. 

Agendan i stort ser ut enligt följande:
13:00 – Årsmötet öppnas
13:45 – PAUS 15 min
14:00 – Årsmötet fortsätter
14:45 – PAUS 15 min
15:00 – Prisutdelning Årets Statistikfrämjare
15:10 – Föreläsning Årets Statistikfrämjare
15:40 – Avslut och Tack

Under årsmötet kommer vi dels att fastställa medlemsavgiftens storlek för året, samt kora vinnaren av Årets Statistikfrämjare!
(Nominera senast 31/1).

Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 24/2.
Dessa skickas till sekreterare@statistikframjandet.se

Missa inte det viktigaste forumet för dig som medlem att påverka föreningens verksamhet! Det är här det händer!

Webinar med vinnarna av Olle Jonsson-priset

Lyssna till hur två studenter från Luleå tekniska universitet lyckades minska tillverkningsinducerade avvikelser i tillverkning av kompositisolatorer med 99,3%, genom att använda blandningsexperiment och statistik! 

Måndag den 15/2 kl. 16-17 berättar Simon Larsson Turtola och Adam Rönnbäck hur de gick till väga för att radikalt öka kvaliteten i tillverkningsprocessen. Ett mycket spännande webinar!

Anmäl dig här!
(Klicka på ”Webinarium” i menyn till vänster, fyll sedan i formuläret till vänster, ange webinar nr. 23)

Webinaret genomförs tillsammans med Industriell Statistik.

Webinar: Lärdomar från valet i USA – Opinionsundersökningar i utveckling

Torsdag den 3/2 kl. 15:00-15:30 bjuder Surveyföreningen in till ett extrainsatt webinar om USA-valet och de lärdomar vi kan dra därifrån. 

Karin Nelsson, vd Demoskop, har lång erfarenhet av opinionsundersökningar och medverkade på CNNs Decision Desk i valet 2016. Hon har tagit del av metodutvärderingar som gjorts efter presidentvalet 2020 och kommer redogöra för de intressantaste slutsatserna och reflektera kring metodfrågor. Mot slutet kommer det finnas tid för frågor. 

Missa inte denna unika möjlighet att få en djupare analys av mätningar och lärdomar från det stora landet i Väst. 

Anmäl dig här!

Stort tack för en fantastisk konferens!

På World Statistics Day, den 20/10, genomförde vi vår årsmöteskonferens, denna gång helt i digital tappning. 

Under dagen pratade hela sex talare om allt från framtiden för statistiker till vilka erfarenheter vi kan dra av Coronapandemin. Vi fick lära oss såväl hur den nya ackrediteringen är tänkt att fungera, som hur man arbetar med statistik inom polis- och rättsväsendet. På det hela taget var det en fullmatad dag med massor av spännande information.

Givetvis är en konferens ingenting utan sin publik, så ett stort tack till alla ni som var med och lyssnade, ställde frågor och bidrog med tips och tankar. 
Vi hade hela 165 personer registrerade till konferensen, och som mest hade vi 101 personer som samtidigt lyssnade till ett föredrag. I genomsnitt var det ca 80-85 personer inne vid varje tillfälle.

Det var med andra ord en mycket lyckad konferens, och vi arbetar på att genomföra fler webinar och konferenser inom kort!

Missade du någon av talarna, eller vill se det igen, finner du alla inspelningar nedan.  

Stort tack återigen till alla som var med under dagen!

Digital konferens på World Statistics Day, tisdag den 20/10

På World Statistics Day den 20 oktober anordnar Svenska statistikfrämjandet en digital konferens med sex oerhört spännande talare.

Förmiddagen kommer fokusera på framtiden, och hur statistik och statistiker kan bidra till samhället på bästa sätt. På eftermiddagen kommer vi sedan få höra både om hur polis och rättsväsende jobbar med statistik, samt hur statistiker jobbat under den pågående pandemin.

Det blir med andra ord en mycket spännande dag!

Anmäl dig till konferensen här:
https://zoom.us/meeting/register/tJwodO6przosG9MtNeLAF1ABKCv0ifx2vMo

Agenda för dagen:

8:45 – Introduktion och välkommen
Joakim Malmdin, Ordförande Svenska statistikfrämjandet

Joakim Malmdin

9:00 – Joakim Stymne, Generaldirektör SCB

Joakim Stymne

10:00 – Walter Radermacher, Ordförande FENStatS

Walter Radermacher

11:00 – Vad innebär en certifiering för svenska statistiker?
Magnus Pettersson, Ansvarig FENStatS arbetsgrupp för ackreditering

Magnus Pettersson

12:00 – Lunch

13:00 – DNA, än se´n då?
Anders Nordgaard, Statistiker på Nationellt Forensiskt Center och Årets Statistikfrämjare

Anders Nordgaard

14:00 – Mina erfarenheter av hetluften i samband av Covid-19
Tom Britton, Matematikprofessor Stockholms Universitet

Tom Britton

15:00 – Modellering och övervakning av covid-19-pandemin: erfarenheter från Folkhälsomyndighetens analysenhet
Martin Berlin, Statistiker Folkhälsomyndigheten

Martin Berlin

16:00 – Joakim Malmdin, Ordförande Svenska statistikfrämjandet

Mellan varje presentation kommer det vara en bensträckare, allt för att du ska orka vara med hela dagen.

Konferensen genomförs via Zoom, och du kan hoppa in och ur konferensen under hela dagen.

Vi har som mål att spela in alla föredrag och göra dessa tillgängliga i efterhand. Mer information kommer.

Anmäl dig till konferensen här:
https://zoom.us/meeting/register/tJwodO6przosG9MtNeLAF1ABKCv0ifx2vMo

Du kan delta via dator, mobil eller genom att ringa in.

För mer information kontakta sekreterare Mattias Strandberg på:
sekreterare@statistikframjandet.se

Väl mött!

/Styrelsen

Om Joakim Stymne
– Generaldirektör vid SCB sedan 2017
– Har tidigare jobbat som generaldirektör vid Statens Tjänstepensionsverk
– Var före det statssekreterare vid Utrikesdepartementet och Kulturdepartementet
– Tidigare chefsekonom på företag på finansmarknaden
– Till utbildningen är han nationalekonom med examina från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University

Om Walter Radermacher
– Director General of Eurostat from 2008 to 2016
– Chief Statistician of the European Union from 2008 to 2016
– Worked at Destatis, the German Federal Statistical Office, for 30 years, ultimately as its President and Federal Returning Officer
– The first Chair of the UN Committee of Experts on Environmental- Economic Accounting (UNCEEA) from 2005 to 2008
– Researcher at the Department of Statistical Sciences, Sapienza University of Rome since 2017
– President of FENStatS, the Federation of European National Statistical Societies

Om Magnus Pettersson
– Fil.lic i biostatistik
– Arbetar sedan 1995 som konsult på Statistikkonsulterna i Göteborg
– Främsta fokus inom industriella tillämpningar av statistik
– Deltog i utvecklingen av Statistikfrämjandets etiska kod
– Tidigare ledamot och sekreterare i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM)
– Ordförande i FENStatS accreditation committee
– Ackrediterad statistiker enligt AMSTAT:s kriterier PStat

Om Anders Nordgaard
– Civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet
– Teknisk doktor i Matematisk statistik och sedermera docent i Statistik vid samma universitet, där han också tidigare hade anställning som universitetslektor.
– Arbetar sedan 2010 heltid som specialist vid Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) inom Polismyndigheten, och är fortfarande adjungerad lektor vid Linköpings universitet.
– Forskar och utvecklar metodik för sannolikhetsbaserad värdering av forensiska undersökningsresultat
– Föreläser regelbundet om ovanstående internt vid NFC och för domare, åklagare, kriminaltekniker och försvarsadvokater.
– Deltar i forskningsprojekt koordinerade av IAEA och FAO om livsmedelssäkerhet (bedrägerier rörande ursprung och innehåll) i utvecklingsländer. 
– Sedan 2016 editor-in-chief för tidskriften Law, Probability and Risk (Oxford University Press).

Om Tom Britton
-Professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet
– Sektionsdekanus i Matematik-Fysik
– Ordförande i Cramérsällskapet
– Forskar om smittspridningsmodeller, nätverk, fylogeni och andra tillämpningar av sannolikhetsteori och statistik inom biologi och medicin
– Författare av 2 läroböcker i sannolikhetsteori och statistik, samt 3 forskningsmonografier om smittspridningsmodeller och statistisk analys.
-Författare av drygt 100 vetenskapliga artiklar
– Undervisar 1-3 kurser i matematisk statistik på olika nivåer per läsår

Om Martin Berlin
– Fil.dr i nationalekonomi från Stockholms universitet
– Avhandling på temat subjektivt välbefinnande
– Arbetar med statistik och modellering på Folkhälsomyndighetens analysenhet
– Har under covid-19-pandemin främst jobbat med övervakning av dödsfall och skattning av dödligheten.