Auktorisation

Svenska Statistikfrämjandets arbetsgrupp Auktorisering av statistiker tog inför årsmötet 2012 fram en rapport som sammanfattar dess arbete. Rapporten är skriven av Carl-Fredrik Burman och Mats Rudholm. Författarnas ambition har varit att på ett objektivt sätt belysa problematiken kring auktoriseringsfrågan i syfte att underlätta framtida beslut i frågan.

Ladda ner rapporten här.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes