— 2013 —

Styrelse
Anna Ekman (o)
Linda Werner Hartman (s)
Nasser Nuru Mahmud (k)
Anna Berglind
Holger Kraiczi
Karin Jensevik
Marie Göthberg (EFSPI)
John Adler
Frank Miller (Statistikfrämjandet)


Vårmöte
Agenda

Presentationer:
Erik Lampa
Anna Levinsson
Petra Ornstein
Adnan Noor (stipendiat)
Achilles Tsoumanis (stipendiat)

Årsmöte:
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse


Höstmöte
Program

Presentationer:
Vibeke Horstmann
John Adler
Xavier de Luna
Oskar Hagberg
Harald Anderson (kommer senare när arbetet är publicerat)
Åsa Lundberg Nilsson (inställt)


Protokoll från styrelsemöten
2013-01-17
2013-02-21
2013-04-22
2013-05-24
2013-06-24
2013-08-23
2013-09-18
2013-10-14
2013-11-14
2013-12-16


Övrigt

Statistikerträffen i Göteborg, 19 september.
Inbjudan/Program

Joint FMS-SSL seminar: Bayesian Data Analysis Workshop 6-7 Maj, Espoo, Helsningfors.
Agenda

Presentationer:
Elja Arjas (lecture slides)
Bodil Svennblad
Elja Arjas (case story)
Jukka Ranta
John Aspegren


— 2012 —

Styrelse
Anna Ekman (o)
Åsa Vernby (s)
Hanna Svensson (k)
Pär Karlsson
Linda Werner Hartman
Karin Jensevik
Marie Göthberg (EFSPI)
John Adler
Mats Rudholm (Statistikfrämjandet)


Vårmöte
Agenda

Presentationer:
Anna Ekman
Rebecca Rylance
Karin Jensevik och Mauricio Malfert
Carl-Fredrik Burman
Pär-Ola Bendahl
Lars Arvastson
Jan-Eric Englund

Årsmöte:
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse


Jubileumsmöte på Utö
Program

Presentationer:
Bernhard Huitfeldt
Claire Watkins
Paul Dickman
Sture Holm
Matteo Bottai
Frank Miller
Marie Reilly
Sharon Kühlmann Berenzon


Protokoll från styrelsemöten
2012-01-20
2012-02-17
2012-04-27
2012-05-25
2012-06-14
2012-08-17
2012-09-12
2012-10-11
2012-11-15
2012-12-17


Övrigt

Statistikerträffen i Göteborg, 12 september.
Inbjudan/Program

Joint FMS-EFSPI-DSBS seminar: Benefit-Risk Assessment Methodology Workshop, 7 juni, Malmö, Sverige
Program


— 2011 —

Styrelse
Anna Torrång (o)
Åsa Vernby (s)
Hanna Svensson (k)
Pär Karlsson
Linda Werner Hartman
Emil Rehnberg
Marie Göthberg (EFSPI)
Carl-Fredrik Burman
Mats Rudholm (Statistikfrämjandet)


Vårmöte
Program

Presentationer:
Pär Karlsson
Peter Abrahamsson

Årsmöte:
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse


Höstmöte
Inbjudan/Program

Presentationer:
Kommer läggas upp inom kort!


Protokoll från styrelsemöten
2011-01-28
2011-03-11
2011-04-08
2011-05-06
2011-06-17
2011-08-26
2011-09-28
2011-10-28
2011-11-25
2011-12-16


Övrigt
Statistikerträffen i Göteborg, 28 september.

Model based drug development, 27 Maj.