Om föreningen

Föreningen för medicinsk statistik (FMS) bildades 1987 och är en av fyra sektioner i Statistikfrämjandet. FMS har som ambition att verka för att främja utvecklingen och användandet av korrekta statistiska metoder inom det medicinska området, inom läkemedelsindustrin och andra områden med medicinsk anknytning. Detta sker huvudsakligen genom anordnande av kurser och vetenskapliga möten. Således anordnar FMS varje år ett kombinerat vårmöte/årsmöte och ett höstmöte. Vartannat år anordnas höstmötet tillsammans med föreningens danska motsvarighet DSBS. Föreningen delar också ut stipendier och ett pris till bästa studentuppsats varje år.

FMS stadgar finns här.

FMS har i dag över 300 individuella medlemmar. Information om hur man blir medlem finns här.

Företag och institutioner som vill stödja FMS kan bli partners. För mer information om detta, kontakta styrelsen på fmsstyrelse@gmail.com.

I styrelsen för föreningen sitter statistiker både från universitetsvärlden och näringslivet.

FMS ingår som en av medlemsorganisationerna i EFSPI (European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry) och är därmed med i diskussioner kring EU-guidelines och andra aktuella frågor inom läkemedelsindustrin.

För mer information kontakta gärna vår styrelse på fmsstyrelse@gmail.com.
Föreningens postgirokonto är 4350474-5.