Om föreningen

Föreningen för medicinsk statistik (FMS) bildades 1987 och är en av fyra sektioner i Statistikfrämjandet.

FMS samlar biostatistiker från universitet, näringsliv och myndigheter. Föreningens syfte är att främja utveckling och korrekt användande av statistik inom medicin, folkhälsa och läkemedelsindustri.

Varje år anordnar FMS ett vårmöte och ett höstmöte, där aktuella ämnen inom biostatistik presenteras och diskuteras. Vårmötet kombineras med föreningens årsmöte. Vartannat år anordnas höstmötet tillsammans med föreningens danska motsvarighet, Danish Society of Biopharmaceutical Statistics.

Utöver att anordna möten sprider FMS information om kommande evenemang, till exempel kurser och vetenskapliga möten. Föreningen bidrar också till Qvintensen, en tidskrift som publiceras kvartalsvis av Statistikfrämjandet.  

FMS delar ut stipendier varje år för att hjälpa statistiker i deras professionella utveckling. FMS delar också ett pris för årets bästa studentuppsats.

FMS ingår i European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry (EFSPI). Genom EFSPI deltar föreningen i diskussioner om EU:s statistiska riktlinjer och aktuella frågor inom läkemedelsindustrin.

FMS har cirka 200 medlemmar. Föreningen har också 4 partnerorganisationer som hjälper till att finansiera föreningens arbete. I styrelsen sitter statistiker från universitet, näringsliv och myndigheter.

Organisationer som vill stödja FMS kan bli partners genom att kontakta styrelsen via fms@statistikframjandet.se.

Föreningens postgiro är 4350474-5.