Medlem

Det krävs ingen särskild yrkestitel eller utbildning för att vara med i FMS. Bli medlem du också!

Medlemsskapet kostar 75 kr/år. Dessutom måste man vara medlem i Svenska statistikfrämjandet, som tar ut en separat medlemsavgift.

För att bli medlem i FMS och Statistikfrämjandet ska du fylla i det här formuläret.

För dig som redan är medlem kan du kolla din medlemsstatus och uppdatera dina medlemsuppgifter här.

Partnerskap för företag och organisationer

FMS har i dagsläget ca 200 medlemmar, varav några finns på er arbetsplats. Därför vill vi informera om att ni kan hjälpa oss förbättra vår medlemsservice genom ett så kallat partnerskap.

Ett partnerskap innebär att ni stödjer FMS ekonomiskt. Kostnaden för partnerskapet är för närvarande 5000 kr per år. I gengäld erbjuder vi ett antal förmåner:

  1. Kostnadsfria utskick till FMS medlemmar för t.ex. plats­annonser.
  2. Möjligheten att göra inlägg i FMS nyhetsbrev (2-3 gånger/år) som är av allmänintresse för FMS medlemmar.
  3. Er logga visas på FMS hemsida och i stipendieutlysningar.
  4. I samband med FMS årliga aktiviteter (höst- och vårmöten, workshops m.m.) så kommer partners namn att finnas med på utskick och programblad.

Information som riktar sig mot FMS medlemmar bör vara av intresse och i enlighet med föreningens syfte (ex informationsspridning om vetenskapliga möten eller kurser som är relevanta för statistiker). Annan form av reklamutskick undanbedes dock.

Partner­skapet är ett åtagande för ett år i sänder, och innebär inga ytterligare förpliktelser.

Organisationer som inte är partners kan skicka ut platsannonser till alla Statistikfrämjandets medlemmar (inklusive FMS) mot en avgift. Kontakta Statistikfrämjandet för mer information om den här möjligheten.

Både partners och icke-partners får annonsera kurser via FMS, eftersom det är ett allmänt intresse för FMS medlemmar.

Hur blir man partner?

Om ni är intresserade av att bli partner till FMS ber vi er att kontakta styrelsen på fms@statistikframjandet.se

Vi skickar en faktura på avgiften för innevarande år.