Visionsarbete

På höstmötet hade vi en workshop som handlade om att jobba med en mer uttalad vision för FMS. Vi pratade då om att fokusera på tre nyckelområden: gemenskap, synlighet och utbildning. Med medlemmarnas bidrag från höstmötet har nu visionsgruppen (Jonas Häggström, Fredrik Norström, Anna Torrång och Ingeborg Waernbaum) tagit fram följande förslag till visionstext som vi vill fortsätta diskutera på vårmötet. Vi tar gärna emot mer synpunkter om texten samt om hur vi ska arbeta vidare med detta här framöver.