— 2013 —

Styrelse
Anna Ekman (o)
Linda Werner Hartman (s)
Nasser Nuru Mahmud (k)
Anna Berglind
Holger Kraiczi
Karin Jensevik
Marie Göthberg (EFSPI)
John Adler
Frank Miller (Statistikfrämjandet)


Vårmöte
Agenda

Presentationer:
Erik Lampa
Anna Levinsson
Petra Ornstein
Adnan Noor (stipendiat)
Achilles Tsoumanis (stipendiat)

Årsmöte:
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse


Höstmöte
Program

Presentationer:
Vibeke Horstmann
John Adler
Xavier de Luna
Oskar Hagberg
Harald Anderson (kommer senare när arbetet är publicerat)
Åsa Lundberg Nilsson (inställt)


Protokoll från styrelsemöten
2013-01-17
2013-02-21
2013-04-22
2013-05-24
2013-06-24
2013-08-23
2013-09-18
2013-10-14
2013-11-14
2013-12-16


Övrigt

Statistikerträffen i Göteborg, 19 september.
Inbjudan/Program

Joint FMS-SSL seminar: Bayesian Data Analysis Workshop 6-7 Maj, Espoo, Helsningfors.
Agenda

Presentationer:
Elja Arjas (lecture slides)
Bodil Svennblad
Elja Arjas (case story)
Jukka Ranta
John Aspegren