— 2012 —

Styrelse
Anna Ekman (o)
Åsa Vernby (s)
Hanna Svensson (k)
Pär Karlsson
Linda Werner Hartman
Karin Jensevik
Marie Göthberg (EFSPI)
John Adler
Mats Rudholm (Statistikfrämjandet)


Vårmöte
Agenda

Presentationer:
Anna Ekman
Rebecca Rylance
Karin Jensevik och Mauricio Malfert
Carl-Fredrik Burman
Pär-Ola Bendahl
Lars Arvastson
Jan-Eric Englund

Årsmöte:
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse


Jubileumsmöte på Utö
Program

Presentationer:
Bernhard Huitfeldt
Claire Watkins
Paul Dickman
Sture Holm
Matteo Bottai
Frank Miller
Marie Reilly
Sharon Kühlmann Berenzon


Protokoll från styrelsemöten
2012-01-20
2012-02-17
2012-04-27
2012-05-25
2012-06-14
2012-08-17
2012-09-12
2012-10-11
2012-11-15
2012-12-17


Övrigt

Statistikerträffen i Göteborg, 12 september.
Inbjudan/Program

Joint FMS-EFSPI-DSBS seminar: Benefit-Risk Assessment Methodology Workshop, 7 juni, Malmö, Sverige
Program